Disclaimer

HZD BV streeft er naar dat de informatie op haar website hzd.nu, actueel, nauwkeurig en betrouwbaar is. Desondanks kan HZD BV niet garanderen dat de informatie altijd bijgewerkt is. HZD BV is niet aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventuele onjuistheden in de inhoud, genomen beslissingen gebaseerd op de inhoud, noch voor enige schade, overlast of ongemak die voortvloeit uit of samenhangt met het gebruik van de inhoud van deze site.