Facilitair aanbod

Drenthezorg Digitaal

Drenthezorg Digitaal

In de huisartsensector - en breder binnen de eerstelijns zorg - krijgt ICT een steeds belangrijkere rol. Om zorginhoudelijke processen, bedrijfsprocessen en de bijbehorende informatievoorziening optimaal te laten verlopen - en daarmee de kwaliteit van zorg te verbeteren -  is de inzet van ICT zelfs onontkoombaar. Om die reden zijn vertegenwoordigers van de LHV Huisartsenkring Drenthe (LHV-Kring), de Drentse Huisartsen Coöperatie (DHC), de Centrale Huisartsendienst Drenthe (CHD) en de Huisartsenzorg Drenthe (HZD) begonnen met het project ‘Drenthezorg Digitaal’.

Meer informatie
Collectieve verzekering

Collectieve verzekering

In opdracht van de Drentse Huisartsen heeft HZD voor de leden van de Drentse Huisartsen bij de VvAA een collectieve rechtsbijstand- en aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Deze verzekering biedt huisartsen een aantrekkelijke dekking en premie, aangezien we deze collectief kunnen afsluiten. 

Meer informatie