Collectieve verzekering

In opdracht van de Drentse Huisartsen heeft HZD voor de leden van de Drentse Huisartsen bij de VvAA een collectieve rechtsbijstand- en aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Deze verzekering biedt huisartsen een aantrekkelijke dekking en premie, aangezien we deze collectief kunnen afsluiten.

Direct aanmelden voor de collectieve rechtsbijstands- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering?
Dat kan eenvoudig door onderstaand formulier in te vullen. Binnen 3 werkdagen ontvang je een bevestiging. 

Aanmelden VvAA

Gedetacheerd personeel?

Naar aanleiding van het bericht over de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ) is een aantal vragen bij ons binnengekomen over gedetacheerd personeel binnen de praktijk. Deze valt op grond van de Wkkgz namelijk onder de klachten- en geschillenregeling van de praktijk.

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt een eventuele claim tegen hen vaak niet, tenzij hierover aanvullende afspraken zijn gemaakt. Personeel dat in dienst is, valt wel automatisch onder de regeling.

Voor huisartsen die deze collectieve rechtsbijstand- en aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten, is het van belang om te weten dat gedetacheerden/uitzendkrachten standaard zijn meeverzekerd onder de afgesloten collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Zie hiervoor ook de verzekeringsvoorwaarden AVBH-1701 onder artikel 2 lid f. 

Download AVBH-1701.pdf