Selectietraject preferent HIS

Selectietraject preferent Huisartsen Informatie Systeem (HIS)

Om de complexiteit van de ICT binnen de huisartsensector in Drenthe te verminderen is het van belang de zes HIS’en die momenteel gebruikt worden te reduceren tot één HIS. Het selectietraject van dit preferent HIS is gestart in 2012. Er is een selectiecommissie ingericht die het traject van begin tot eind heeft begeleid. De selectiecommissie bestond uit acht huisartsen, één praktijkondersteuner, twee doktersassistenten en een vertegenwoordiger van de CHD.

Het selectietraject was gedegen en professioneel. Er is gestart met het opstellen van een uitgebreid programma van eisen. Op basis van dit programma is een shortlist gemaakt van de HIS’en die in aanmerking kwamen. Door de leveranciers van de betreffende HIS’en zijn vervolgens demonstraties gegeven. Daarna heeft de commissie referentiebezoeken afgelegd aan praktijken die met de betreffende HIS’en werkten en zijn de HIS’en bekeken in testomgevingen.

Op basis van de hierboven omschreven stappen heeft de commissie Medicom geselecteerd als het preferent HIS voor de huisartsen in regio Drenthe. Met PharmaPartners, de leverancier van Medicom, is intensief onderhandeld om tot aantrekkelijke prijzen en voorwaarden te komen. Dit heeft geleid tot een regiokorting voor de Drentse huisartsen.