Voordelen Drenthezorg Digitaal

Op het moment dat alle huisartsen in Drenthe meedoen met Drenthezorg Digitaal brengt dat vele voordelen met zich mee. Patiëntgegevens kunnen makkelijker ontsloten en waar nodig gedeeld worden. Dit komt de efficiëntie binnen de keten en de samenwerking tussen de zorgprofessionals binnen deze keten ten goede. Hierbij is uiteindelijk de patiënt gebaat, omdat hij of zij kan rekenen op meer maatwerk.

Bovendien houd je meer tijd over voor je patiënten. Je wordt op het gebied van ICT ontzorgd doordat:

 • wij je de administratieve rompslomp uit handen nemen (contractering, administratie, facturering);
 • PharmaPartners zorg draagt voor zaken als het installeren van updates en het maken van back-ups;
 • je voor al je ICT vragen terechtkunt bij één loket met een direct telefoonnummer voor de regio Drenthe, waardoor de wachttijd aanzienlijk wordt verkort;
 • je ondersteuning krijgt bij de overstap en de opstartfase;
 • je ondersteuning krijgt bij toekomstige aan het HIS gerelateerde projecten, zoals het realiseren van elektronische communicatie met andere zorgpartijen of de invoering van een patiënten portaal;
 • je de gegevens/indicatoren omtrent ketenzorg niet meer handmatig hoeft in te voeren, omdat deze automatisch door het Kenniscentum voor Ketenzorg uit het systeem gehaald kunnen worden.

Andere belangrijke voordelen van Drenthezorg Digitaal - die samen een verbetering van de kwaliteit van zorg veroorzaken - zijn dat:

 • de mogelijkheid tot het inzien van patiëntendossiers tijdens de ANW-waarneming eenvoudiger kan worden gerealiseerd;
 • onderlinge waarneming tijdens vakantie/ziekte/bijscholing wordt vergemakkelijkt, waarbij (mits geautoriseerd door praktijk waarvoor wordt waargenomen) de volledige patiëntendossiers kunnen worden ingezien;
 • het mogelijk is om gegevens te delen met apotheken in de regio;
 • het eenvoudiger is om patiëntendossiers zonder informatieverlies over te dragen bij verhuizing binnen de regio;
 • het eenvoudiger is om lokale en regionale managementinformatie (bijvoorbeeld over specifieke patiëntengroepen) te genereren;
 • het eenvoudiger wordt om elektronische gegevensuitwisseling met andere zorgpartijen in de regio/landelijk te realiseren;
 • we samen werken aan de kwaliteitsverbetering van medische dossiervorming;
 • er beter en sneller ingespeeld kan worden op nieuwe aan het HIS gerelateerde ontwikkelingen zoals eHealth toepassingen en een patiëntenportaal;
 • het aantrekkelijker wordt voor huisartsen om zich in de regio te vestigen;
 • er afspraken zijn gemaakt met de leveranciers op het gebied van prijzen/kortingen en gewenste functionaliteiten, wat schaalvoordelen en een betere onderhandelingspositie met zich meebrengt.