Informatie voor patiënten

Wat doet HZD op uw zorgkostenoverzicht?

Om hier een duidelijk antwoord op te kunnen geven, leggen wij graag eerst uit wie wij zijn en wat wij doen. 
HZD is een organisatie opgericht voor en door Drentse huisartsen. HZD ondersteunt de huisartsen bij:

  • het organiseren en verbeteren van de chronische ketenzorg, zoals: diabetes mellitus type 2 (suikerziekte), COPD, CVRM, hartfalen en kwetsbare ouderen
  • de organisatie en infrastructuur. Denk hierbij aan kwaliteit, innovatie (vernieuwing), bedrijfsvoering, informatiebeleid en ICT, samenwerking en afspraken met overheden en zorgaanbieders.

Voor bovengenoemde ondersteuning ontvangt HZD een vergoeding van de zorgverzekeraar. Van deze vergoeding worden alle bij de (keten)zorg betrokken zorgverleners en instanties betaald, ook uw huisarts. Deze bedragen gaan niet van uw eigen risico af, maar worden vergoed door de zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering.

Chronische ketenzorg

Heeft u een chronische ziekte en is uw huisarts aangesloten bij HZD voor de chronische ketenzorg dan betaalt uw zorgverzekeraar ieder kwartaal een vast bedrag aan HZD; dit bedrag ziet u op uw zorgkostenoverzicht en verschilt per chronische ziekte. Zo ziet iemand met COPD een ander bedrag op het zorgkostenoverzicht dan iemand met diabetes mellitus type 2 of iemand met meerdere chronische ziekten, zoals COPD èn hart- en vaatziekten.

Het bedrag is onafhankelijk van het aantal keer dat u op een spreekuur komt/gebruik maakt van de zorg. Wilt u weten welke zorg uw huisarts voor dat bedrag heeft verleend? Neem dan contact op met uw huisartsenpraktijk voor verdere informatie.

Ouderenzorg

Ook ziet u op uw zorgkostenoverzicht dat HZD een bedrag van € 0,61 per kwartaal (was € 0,58) ontvangt van uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar investeert dit bedrag voor u en alle inwoners van Drenthe, om goede ouderenzorg te kunnen bieden. Ook als u zelf (nog) niet tot deze leeftijdsgroep hoort.

Organisatie & Infrastructuur

Voor de Organisatie en Infrastructuur ontvangt HZD € 2,36 per kwartaal. Uw zorgverzekeraar investeert dit bedrag voor ondersteuning in de huisartspraktijk voor verbetering van kwaliteit, innovatie (vernieuwing), bedrijfsvoering, informatiebeleid en ICT, samenwerking en afspraken met overheden en zorgaanbieders.

Alle kosten op een rijtje

  • Huisartsenhulp - Chronische ketenzorg - bedrag verschilt per chronische ziekte.
  • Huisartsenhulp - € 0,61 ouderenzorg (tot 1 juli 2019 € 0,58)
  • Huisartsenhulp - € 2,36 O&I;

Dit bedrag kunt u geheel of gespecificeerd op het overzicht van de zorgverzekeraar aantreffen:

  • € 1,28 ketenzorg; € 0,19 regiomanagement; € 0,89 wijkmanagement

Meer weten?

Is uw vraag niet beantwoord? Neem gerust contact met ons op. Bel naar 088-0504000 of mail ons via info@hzd.nu Wilt u meer weten over diabetes, COPD en/of CVRM? Bezoek dan de websites van Diabetesvereniging Nederland, het Longfonds en De Hart&Vaatgroep


 


Ontevreden over HZD?

HZD vindt het belangrijk om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Als u niet tevreden bent over de zorgverlening ten aanzien van Diabetes Mellitus type 2, COPD of CVRM (binnen de keten) of uw contact met HZD dan horen wij dat graag. Ook staan wij open voor opbouwende kritiek over onze werkwijze of andere punten ter verbetering.

U kunt ons telefonisch (088 - 0504000), schriftelijk (HZD, t.a.v. De directie, Postbus 105, 9400 AC ASSEN) of per e-mail bereiken. Bij schriftelijk contact ontvangt u binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging. Vervolgens gaan wij graag met u in gesprek om uw onvrede weg te nemen. Mocht dit gesprek onverhoopt niet het door u gewenste resultaat geven, dan verwijzen wij u naar onze klachtenregeling (Download Klachtenregeling HZD_2017.pdf) en kunt u een schriftelijke klacht indienen, voorzien van datum. Het formulier hiervoor sturen wij u dan toe.

HZD is aangesloten bij de Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). Na het schriftelijk indienen van de klacht krijgt u een ontvangstbevestiging en wordt uw klacht in behandeling genomen door een onafhankelijke klachtenfunctionaris van de SKGE. Deze klachtenfunctionaris neemt vervolgens contact met u op. 

Terug