Informatie voor patiënten

Chronische ziekte

Steeds meer mensen hebben een chronische ziekte. Dit is een langdurige en blijvende ziekte, zoals diabetes mellitus type 2 (suikerziekte), de longziekte COPD en (risico op) hart- en vaatziekten. 

Heeft u één (of meerdere) chronische ziekte(n) dan wordt u in uw huisartsenpraktijk behandeld door de huisarts en/of de praktijkondersteuner. Voor specifieke behandelingen van uw chronische ziekte, kan de huisarts u doorverwijzen naar andere zorgverleners, zoals de diëtist, oogarts, internist, fysio- en podotherapeut, etc.

Samenwerken

Al deze zorgverleners werken nauw samen, om u de beste zorg te geven. Zo stemmen zij de behandeling op elkaar af.
Deze samenwerking noemen we ketenzorg; vergelijkbaar met schakels in een keten.

Om de samenwerking van uw huisarts met andere zorgverleners goed te organiseren hebben de huisartsen een eigen organisatie opgericht: Huisartsenzorg Drenthe (HZD). HZD maakt zowel afspraken met de zorgverleners in de keten als met uw zorgverzekeraar, zodat de zorg kan worden betaald. HZD is daarmee ondersteunend aan uw huisarts. Heeft u diabetes mellitus type 2, COPD en of hart- en vaatziekten, dan vindt u ons terug op uw zorgkostenoverzicht.  

Uw zorgkostenoverzicht

Per chronische ziekte betaalt uw zorgverzekeraar ieder kwartaal een vast bedrag aan HZD; het bedrag dat u op uw zorgkostenoverzicht ziet. Dit vaste bedrag verschilt per chronische ziekte. Zo ziet iemand met COPD een ander bedrag op het zorgkostenoverzicht dan iemand met suikerziekte of iemand met meerdere chronische ziekten, zoals COPD èn hart- en vaatziekten.

Dit bedrag gaat niet van uw eigen risico af, maar wordt vergoed vanuit de basisverzekering en door de zorgverzekeraar betaald. Ook staat het bedrag los van het aantal keer dat u op een spreekuur komt. U kunt het vergelijken met het vaste inschrijftarief dat de huisarts van de verzekeraar ontvangt voor iedere ingeschreven patiënt. Wilt u weten welke zorg uw huisarts voor dat bedrag heeft verleend? Neem dan contact op met uw huisartsenpraktijk voor verdere informatie. 

Ouderenzorg

Ook ziet u op uw zorgkostenoverzicht dat HZD een bedrag van €0,55 cent heeft ontvangen van uw zorgverzekeraar. Dit bedrag wordt vergoed vanuit de basisverzekering en door de zorgverzekeraar betaald. Het gaat dus niet van uw eigen risico af. Uw zorgverzekeraar investeert dit bedrag voor u en alle inwoners van Drenthe, om goede ouderenzorg te kunnen bieden. Ook als u zelf (nog) niet tot deze leeftijdsgroep behoort. 

Meer weten?

Wilt u meer weten over diabetes, COPD en/of CVRM? Bezoek dan de websites van Diabetesvereniging Nederland, het Longfonds en De Hart&Vaatgroep. Is uw vraag niet beantwoord? Neem gerust contact met ons op. Bel naar 088 0504000 of mail ons. 


 


Ontevreden over HZD?

HZD vindt het belangrijk om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Als u niet tevreden bent over de zorgverlening ten aanzien van Diabetes Mellitus type 2, COPD of CVRM (binnen de keten) of uw contact met HZD dan horen wij dat graag. Ook staan wij open voor opbouwende kritiek over onze werkwijze of andere punten ter verbetering.

U kunt ons telefonisch (088 - 0504000), schriftelijk (HZD, t.a.v. De directie, Postbus 105, 9400 AC ASSEN) of per e-mail bereiken. Bij schriftelijk contact ontvangt u binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging. Vervolgens gaan wij graag met u in gesprek om uw onvrede weg te nemen. Mocht dit gesprek onverhoopt niet het door u gewenste resultaat geven, dan verwijzen wij u naar onze klachtenregeling (Download Klachtenregeling HZD_2017.pdf) en kunt u een schriftelijke klacht indienen, voorzien van datum. Het formulier hiervoor sturen wij u dan toe.

HZD is aangesloten bij de Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). Na het schriftelijk indienen van de klacht krijgt u een ontvangstbevestiging en wordt uw klacht in behandeling genomen door een onafhankelijke klachtenfunctionaris van de SKGE. Deze klachtenfunctionaris neemt vervolgens contact met u op. 

Terug