Innovatie

Online inzage in het patiëntendossier (OPEN)

Online inzage in het patiëntendossier (OPEN)

OPEN is het vierjarig versnellingsprogramma van InEen, LHV en NHG om huisartsen te helpen bij het veilig online delen van medische gegevens met hun patiënt. OPEN is door het ministerie van VWS aangemerkt als één van de ViPP-programma’s (Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional). Om OPEN...

Meer informatie
Praktijkmanagers

Praktijkmanagers

Het praktijkhouderschap is een van de struikelblokken bij het vinden van een opvolger. We hebben mede daarom het praktijkmanagersnetwerk opgericht. Op verzoek van een aantal Drentse praktijkmanagers hebben we een inventarisatiebijeenkomst georganiseerd, waaruit het netwerk is ontstaan. Samen onderzoeken we hoe HZD ondersteuning kan bieden bij het verbeteren van de organisatiegraad van Drentse huisartsenpraktijken.

Meer informatie
Huisartsenopvolging

Huisartsenopvolging

In een regio waar het vinden van een opvolger moeilijk blijkt, is het belangrijk om tijdig maatregelen te nemen. Gezien de toenemende zorgvraag werken we aan toekomstbestendige huisartsenzorg. We werken dan ook samen met organisaties, zoals de LHV-Huisartsenkring, Drentse huisartsenopleiding, zorgverzekeraar en overheden.

Meer informatie
Netwerkgroep huisartsencoördinatoren

Netwerkgroep huisartsencoördinatoren

Door verandering van wetgeving komen meer zorgtaken bij de gemeente te liggen. Huisartsen krijgen daardoor meer met de gemeente te maken. De samenwerking komt beter van de grond door de inzet van een huisartscoördinator. Wij faciliteren deze netwerkgroep.

Meer informatie