Kwaliteit

HZD is namens de aangesloten huisartsen verantwoordelijk voor de organisatie van de chronische zorg en de kwaliteitsuitkomsten. Om de kwaliteit van de zorg te waarborgen zijn er 4 zorgprogramma’s ontwikkeld, waarbij jij je als huisarts kunt aansluiten: Diabetes Mellitus type 2, COPD, CVRM en Ouderenzorg. Wanneer je dit doet sluit je een contract met ons en lever je zorg op de manier zoals in het zorgprogramma staat omschreven. HZD ondersteunt je hierbij, zodat de zorg die jij levert aan je patiënten goed blijft en ieder jaar verbetert. Hoe we dat samen doen, lees je hier. 

Onze visie

Onze visie

HZD is namens de aangesloten huisartsen verantwoordelijk voor de organisatie van de chronische zorg en de kwaliteitsuitkomsten voor de totale zorggroep. De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de zorg binnen de praktijk ligt bij de huisarts. Aangezien kwaliteit verankerd is in het professionele denken en handelen van een huisarts, vinden we elkaar in een gezamenlijke verantwoordelijk voor kwaliteitsverbetering. 

Meer informatie
Ons beleid

Ons beleid

Om de kwaliteit van de zorg voor chronische patiënten met Diabetes Mellitus type 2, COPD, CVRM en Ouderenzorg in Drenthe te waarborgen en te verbeteren heeft HZD een kwaliteitsbeleid opgesteld. Daarin staat omschreven hoe HZD, er samen met de Drentse huisartsen, voor zorgt dat de kwaliteit van de geleverde zorg op peil blijft.  

Meer informatie
Onze instrumenten

Onze instrumenten

Ons kwaliteitssysteem bestaat uit meerdere, onderling samenhangende, activiteiten. De kwaliteitsteams vormen de basis en worden aangevuld door onze kwaliteitsinstrumenten. HZD zet 4 kwaliteitsinstrumenten in om de kwaliteit van zorg te kunnen monitoren, bij te stellen en te borgen.

Meer informatie