Onze instrumenten

Ons kwaliteitssysteem

Ons kwaliteitssysteem bestaat uit meerdere, onderling samenhangende, activiteiten. De kwaliteitsteams vormen de basis en worden aangevuld door onze kwaliteitsinstrumenten. HZD zet 4 kwaliteitsinstrumenten in om de kwaliteit van zorg te kunnen monitoren, bij te stellen en te borgen:

1) Praktijkbezoeken

HZD bepaalt niet de norm voor kwaliteit, maar gelooft  in het in gesprek gaan met de praktijk om vervolgens samen de (mogelijke) verbeterpunten vast te stellen. En hoe dit uiteindelijk te realiseren. Om jou hierin te ondersteunen hebben we 3 praktijkconsulenten in dienst: Heidi StrijkerJeanet Scheper en Irma Zwartjens.

Integraal
Heidi, Jeanet en Irma bezoeken jaarlijks de Drentse huisartsenpraktijken naar aanleiding van de spiegelinformatie. De spiegelcijfers zijn per ziektebeeld beschikbaar en worden tijdens het praktijkbezoek besproken. Daarnaast is er tijdens het bezoek voldoende aandacht voor je praktijkorganisatie, het deskundigheidsniveau van de hulpverleners en samenwerkingsafspraken met andere zorgverleners. 

Tweerichtingsverkeer
Deze bezoeken zijn waardevol voor ons samen. Heidi, Jeanet en Irma ondersteunen jouw praktijk met hun kennis en expertise en verlaten de praktijk met jouw wensen en behoeften. Met deze informatie kunnen wij onze dienstverlening optimaliseren en inzetten om de totale ketenzorg te verbeteren. Een meerwaarde voor ons allebei! 

2) Deskundigheidsbevordering

Deskundigheidsbevordering draagt bij aan een betere kwaliteit van zorg. Om goede zorg te kunnen geven is het toch noodzakelijk dat jij als hulpverlener bevoegd en bekwaam bent. Om bevoegd te zijn heb je een basisopleiding nodig. Om bekwaam te blijven, heb je - naast praktijkervaring - bijscholing nodig. Daarom hebben wij in werkafspraken met de Drentse huisartsenpraktijken vastgelegd welke opleidingen je per zorgprogramma minimaal dient te volgen. Zie: scholingseisen. Voor Diabetes, COPD, CVRM en Ouderenzorg organiseren we basisopleidingen en na- of bijscholingen. Zie: onze scholingskalender

Eén scholingsportaal
We werken momenteel aan een scholingssysteem waarbij je geattendeerd wordt op het verstrijken van de termijn voor een nascholing of hercertificering. De uiteindelijke verantwoordelijkheid om bevoegd en bekwaam te zijn - en te blijven - ligt bij jezelf. HZD zal je hierin uiteraard wel, waar mogelijk, ondersteunen. Houd ons nieuwsoverzicht in de gaten voor updates over het scholingsportaal.  


 

3) Spiegelinformatie

‘Spiegelen’ of benchmarken is een hulpmiddel voor kwaliteitsverbetering. Sinds 2015 is de spiegelinformatie gebaseerd op registratie vanuit je HIS. Een volledige registratie in het HIS is een voorwaarde. Via Calculus heb je toegang tot een digitaal ketenzorg dashboard, waarmee je inzicht krijgt in je score op de landelijke indicatoren. Deze score kun je vergelijken met collega’s in de regio of met de score op zorggroepniveau. Daarnaast kun je in VIPLive individuele en gerichte patiëntenpopulatie rapporten opvragen. Deze rapporten worden elk kwartaal bijgewerkt. Hierdoor zie je snel resultaat van eventuele verbeteracties. 


 

4) Inzet kaderartsen

Samen met kaderhuisartsen Diabetes, COPD en Ouderenzorg werken we aan kwaliteit. De kaderhuisartsen maken deel uit van het Kernteam Kwaliteit en bepalen daardoor samen met ons het beleid. Ook zijn de kaderhuisartsen actief in de provinciale adviescommissies, dragen ze bij aan deskundigheidsbevordering van alle betrokken hulpverleners in de Drentse huisartspraktijken en zijn ze te benaderen voor een bezoek aan jouw praktijk.


Onze kaderhuisartsen: Marijke Ng-A-Tham, Bert van Bremen, Huub van Gijsel, Marthy Lucas-Bouwman, Janita Minderhoud en Truus Luten
Onze kaderhuisartsen: Marijke Ng-A-Tham, Bert van Bremen, Huub van Gijsel, Marthy Lucas-Bouwman, Janita Minderhoud en Truus Luten
Terug