Onze visie

Onze visie

HZD is namens de aangesloten huisartsen verantwoordelijk voor de organisatie van de chronische zorg en de kwaliteitsuitkomsten voor de totale zorggroep. De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de zorg binnen de praktijk ligt bij de huisarts. Aangezien kwaliteit verankerd is in het professionele denken en handelen van een huisarts, vinden we elkaar in een gezamenlijke verantwoordelijk voor kwaliteitsverbetering. 

Wat is kwaliteit?

HZD bepaalt niet wat goede kwaliteit is. Over de normen voor kwaliteit wordt al geruime tijd landelijk gediscussieerd. HZD gelooft in kwaliteitsverbetering door het aangaan van het gesprek met de hulpverleners. De professionele autonomie van de huisarts en praktijkondersteuner/-verpleegkundige is hierbij het uitgangspunt. Samen wordt bepaald op welke punten verbetering mogelijk is en hoe te realiseren. Landelijke richtlijnen en scores op indicatoren dienen dan ook als hulpmiddelen voor dit gesprek. 

Inzicht

HZD vindt een volledige registratie in het HIS voorwaarde om inzicht te krijgen in de door jouw praktijk geleverde zorg. Dit inzicht is leidend voor kwaliteitsverbetering. HZD zet in op een integraal populatiegericht kwaliteitssysteem. Een systeem waarin niet de keten en het ziektebeeld centraal staat maar de patiënt, met zijn of haar chronische aandoening(en). 

Terug