Alleen A05-code bij mensen die daadwerkelijk kwetsbaar zijn

Geplaatst op: 28 oktober 2019

Er heerst nog enige onduidelijkheid over de codering van kwetsbaarheid in het HIS. Juiste codering is niet alleen belangrijk voor de organisatie van de ouderenzorg, maar ook voor andere ketens waarbij kwetsbaarheid een rol speelt bij het bepalen van de juiste behandeling. Ons advies? Gebruik alleen een A05-code (zonder toevoegingen) bij mensen die daadwerkelijk kwetsbaar zijn.

Hoe kun je het beste coderen?

Het coderen van kwetsbaarheid is als volgt beschreven in het programma Integrale Ouderenzorg Drenthe:

Bij screening maak je episode ICPC A49.01 (Bepalen kwetsbaarheid) aan. De tekst in de episodetitel kun je veranderen in: Vragenlijst DALEZ opgestuurd.

  • Niet retour: episodetitel veranderen in ‘DALEZ niet retour’
  • Vitaal: verander episodetitel ICPC A49.01 in ‘Vitaal, profiel x, GFI x’.
  • Kwetsbaar: verander episodetitel ICPC A49.01 in ‘Vragenlijst DALEZ retour’, maak episode ICPC A05 (Algehele achteruitgang) aan en verander episodetitel in ‘Kwetsbaar, profiel x, GFI x’                                                                                                                                                                                                     

Juist registreren? Laat subcodes achterwege

In Medicom zijn ook toevoegingen op de ICPC-code A05 beschikbaar:

  • A05.80: Algehele achteruitgang, goed zelfredzaam
  • A05.81: Algehele achteruitgang, redelijk zelfredzaam
  • A05.82: Algehele achteruitgang, grotendeels afhankelijk
  • A05.83: Algehele achteruitgang, geheel afhankelijk

Wij adviseren het gebruik van deze toevoegingen niet. De reden hiervoor is dat VIPLive al deze subcodes meetelt bij de berekening van het aantal ouderen met een registratie van ICPC-code A05 in het Ouderenrapport. Door het gebruik van de subcodes bij mensen die (nog) niet kwetsbaar zijn krijg je vervuiling in het werkelijke aantal kwetsbare mensen in je praktijk en in de regio.

Daarnaast wordt de ICPC-code A05 ook gebruikt in bijvoorbeeld het nieuwe CVRM2019 rapport. In dit rapport wordt voor de streefwaarden ook rekening gehouden met kwetsbaarheid, geregistreerd als A05 (of een subcode) of NHG-labcode 2808 (kwetsbaarheid bij mensen >70jr).

Ons advies?

Gebruik daarom alleen een A05-code (zonder toevoegingen) bij mensen die daadwerkelijk kwetsbaar zijn. Als je ook 'Hoofdbehandelaar Huisarts' toevoegt aan de kwetsbare ouderen in je HIS kun je optimaal gebruikmaken van het dashboard ouderenzorg in VIPLive Calculus.

Vragen?

Heb je nog vragen? Stel ze gerust via: info@hzd.nu of telefonisch via 088-0504000.