Basiscursus stoppen met roken alleen nodig voor intensieve stopbegeleiding

Geplaatst op: 29 januari 2015

Meedoen met de DBC Diabetes en/of COPD houdt ook in dat je als huisarts, praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige een aantal scholingen volgt. De basiscursus Stoppen met Roken is één van die scholingen behorend bij beide DBC’s, maar is niet langer verplicht voor praktijken die zelf geen intensieve stoppen met roken begeleiding aanbieden. 

Intensieve stoppen met roken begeleiding of niet?

Aanleiding voor deze keuze is informatie van het Partnership Stop met Roken over de Zorgmodule Stoppen met Roken en het wel of niet inschrijven in het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken. Ook Ineen (onze branche organisatie) is voorstander van deze richtlijn.

Het Partnership Stop met Roken onderscheidt voor de behandeling van tabaksverslaving drie fasen:

  1. Advisering
  2. Motivering en begeleiding
  3. Intensieve behandeling

De minimale stoppen met roken zorg (fase 1 en 2) kan het beste worden uitgevoerd binnen de reguliere huisartsenzorg. De huisarts en/of praktijkondersteuner/praktijkverpleegkundige adviseert en motiveert patiënten om te stoppen met roken, adviseert over de beste manier om dit te doen en voert laagdrempelige begeleidingsgesprekken. De basisopleiding van zorgverleners, al dan niet aangevuld met een specifieke training, volstaat over het algemeen om deze zorg te verlenen.

Als iemand intensieve behandeling nodig heeft (fase 3) kan deze alleen effectief worden aangeboden door iemand die daar specifiek voor is opgeleid. Het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken is speciaal opgericht om inzichtelijk te maken welke zorgverleners voldoende gekwalificeerd zijn om intensieve stoppen met roken zorg te bieden.

Als huisarts kun je ervoor kiezen om in je praktijk zelf intensieve begeleiding bij het stoppen met roken aan te bieden. Dan is het volgen van een basisopleiding en inschrijving in het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken noodzakelijk. Kies je er als huisarts echter voor om alleen minimale stoppen met roken zorg aan te bieden dan is de basiscursus Stoppen met roken die de HZD aanbiedt niet langer verplicht. Een rokende patiënt moet wel intensieve stoppen met roken begeleiding aangeboden krijgen, maar kan daarvoor ook naar een gekwalificeerde hulpverlener worden doorverwezen. 

Basiscursus stoppen met roken speciaal voor huisartsen

De HZD is van mening dat aanvullende kennis over de schadelijke effecten van roken en effectieve behandelmethoden van tabaksverslaving essentieel is. Niet alleen voor diabetes- en COPD-patiënten, maar voor alle rokende patiënten in de huisartspraktijk. Het volgen van een cursus Stoppen met roken is dan ook aan te bevelen.

Speciaal voor huisartsen organiseert de HZD op dinsdag 19 mei a.s. van 13.30-17.00 uur in Hotel van der Valk te Spier een basiscursus Stoppen met roken. Deze scholing is volledig op de huisarts afgestemd. Meer informatie is te vinden op onze website www.hzd.nu/scholing

In onze volgende nieuwsbrief brengen we je op de hoogte van ons volledige scholingsmatrix, waarin overzichtelijk is weergegeven welke scholingen wel en welke scholingen niet vallen onder de DBC’s Diabetes en/of COPD.

Vragen?

Als er nog vragen zijn dan graag contact opnemen met Siska van der Vlugt, Manager Kwaliteit HZD (tel 06-30237163 of email s.vandervlugt@hzd.nu).