BSIS

Geplaatst op: 1 december 2013

De deadline voor het registreren van gegevens voor de benchmark van 2013 is gesteld op 15 januari 2014. Denkt u daarbij ook aan de registratie van de patiënten met een speciale status (bijvoorbeeld van patiënten bij internist) en aan het totaal aantal ingeschreven patiënten in de praktijk.

Export vanuit Promedico VDF

Helaas is het niet gelukt om de importer voor Promedico VDF versie 10 op tijd gereed te hebben. Het Kenniscentrum constateert onverklaarbare verschillen tussen de resultaten van de verschillende proef-praktijken. Promedico heeft tot op heden nog geen duidelijkheid kunnen verschaffen in de oorzaak. Helaas zit er niets anders op dan de gegevens handmatig te registreren binnen BSIS. Gezien de problemen bij Promedico VDF, zijn we geneigd om deze praktijken die van dit systeem gebruik maken enig uitstel te verlenen. De uitsteldatum geven wij nog door.

Centrale Data Extracties

Voor de praktijken die deelnemen aan de Centrale Data Extractie vanuit Medicom: er zal begin januari 2014 nog 1 levering volgen. Wij proberen deze zo snel mogelijk in het nieuwe jaar voor u beschikbaar te hebben. Op dit moment kunt u gebruik maken van de Centrale Data Extractie van begin december, zodat u de gegevens van alle patiënten, gezien vóór december, alvast kunt registreren. Voor praktijken die deelnemen aan de Centrale Data Extractie vanuit MIRA: inmiddels is de leverancier gevraagd voor een verversing van de gegevens. Zodra deze binnen BSIS beschikbaar is, ontvangt u hierover een mail.

Opschonen BSIS

Het is van groot belang om de patiënten lijst regelmatig te screenen op patiënten die er niet (meer) in horen. Dit voorkomt onterechte vertekening van uw cijfers.

Praktijkformulier

Binnen BSIS wordt u ook gevraagd om de kwaliteits-vragenlijst voor praktijken te registreren. Het formulier spreekt voor zich, maar neemt u daar a.u.b. even de tijd voor.

Helpdesk

Tijdens de laatste weken van december en eerste week van januari is de helpdesk BSIS telefonisch beperkter bereikbaar. U kunt altijd een ticket aanmaken, waarop zo spoedig mogelijk wordt gereageerd.