Ondersteuning bij overeenkomsten met WLZ-instellingen

Geplaatst op: 4 februari 2016

Huisartsen worden regelmatig benaderd door WLZ-instellingen (Wet Langdurige Zorg, voormalig AWBZ) die overeenkomsten willen afsluiten voor de te leveren huisartsenzorg. Om te onderzoeken of én hoe we huisartsen bij het afsluiten van deze overeenkomsten kunnen ondersteunen, gaat HZD graag met je in gesprek.

Terugvordering declaratie

De afgelopen jaren hebben huisartsen zorg verleend aan patiënten die in WLZ-instellingen zijn opgenomen. Deze zorg hebben de huisartsen bij de zorgverzekeraar gedeclareerd en in de meeste gevallen hebben ze dit ook uitbetaald gekregen. Maar WLZ-instellingen kregen daarnaast ook gelden van de zorgverzekeraar voor huisartsenzorg voor hun patiënten. Hierdoor hebben de huisartsen een terugvordering ontvangen van de gedeclareerde gelden, die WLZ-instellingen eigenlijk zouden moeten bekostigen.

Ondersteuning gewenst?

HZD biedt graag ondersteuning bij deze problematiek en heeft inmiddels met een aantal huisartsen contact opgenomen. Wil je hierover met ons in gesprek of kan HZD je helpen bij het afsluiten van overeenkomsten met WLZ-instellingen, laat het ons dan weten.