Update CVRM: overeenkomst en declaratie

Geplaatst op: 23 februari 2016

Meer nieuws over deelname aan het zorgprogramma CVRM vanaf het 1e kwartaal, vanaf het 2e kwartaal en ná het 2e kwartaal van 2016. Neem je deel vanaf 1 januari 2016, dan vinden de extracties vanaf 1 april 2016 plaats. Deze extractie wordt zowel voor de declaratie van het 1e als van het 2e kwartaal gebruikt. 

Deelname vanaf 1e kwartaal

HZD streeft naar een vlotte uitbetaling van het 1e kwartaal na de eerste extractie en bijbehorende declaratie. Vanaf het 2e kwartaal (1 april 2016) vindt de extractie aan het begin van het kwartaal plaats, waardoor de uitbetaling - net als bij de andere zorgprogramma's - binnen twee weken na afloop van het betreffende kwartaal plaatsvindt.      

Wil je per 1 januari 2016 deelnemen aan het zorgprogramma CVRM, maar heb je de overeenkomst nog niet in het klantportaal ondertekend? Accordeer de overeenkomst dan alsnog; dit is mogelijk tot 1 maart 2016

Deelname vanaf 2e kwartaal

Huisartsenpraktijken die vanaf 1 april 2016 deelnemen aan het zorgprogramma CVRM, dienen de overeenkomst vóór 1 april 2016 te ondertekenen. Vanaf woensdag 9 maart 2016 staat deze overeenkomst klaar in het klantportaal voor de praktijken die hebben aangegeven vanaf het 2e kwartaal deel te nemen. Wil je ook vanaf 1 april 2016 deelnemen, maar heb je dit nog niet doorgegeven? Laat het ons weten.

De extracties voor de deelnemers vanaf het 2e kwartaal vinden tevens vanaf 1 april 2016 plaats. De uitbetaling van het 2e kwartaal geschiedt - net als bij de andere zorgprogramma's - in de eerste twee weken van juli 2016. 

Deelname na 2e kwartaal

Wil je liever na het 2e kwartaal 2016 (bijvoorbeeld vanaf 1 juli) deelnemen aan het zorgprogramma CVRM? Onderteken de overeenkomst CVRM dan uiterlijk één dag voordat het betreffende kwartaal begint. Wil je na het 2e kwartaal instromen, laat het ons dan weten. Wij zetten een aangepaste overeenkomst voor je klaar in het klantportaal.