Het laatste nieuws van de coöperatie

Geplaatst op: 21 december 2016

De laatste algemene ledenvergadering van dit jaar vond plaats op woensdag 30 november jl. In dit nieuwsbericht een resumé. De avond stond voornamelijk in het teken van de nieuwe coöperatie.
De aanwezige Drentse huisartsen hebben de conceptstatuten geaccepteerd en gestemd over de nieuwe naam. Gerda van der Woude, voorzitter van de coöperatie, besloot de avond met een onverwachte mededeling. 

Nieuwe naam

Het bestuur van de coöperatie heeft haar leden, op de ALV, twee namen voor de nieuwe Drentse huisartsencoöperatie voorgelegd. 1) Samenwerkende Drentse Huisartsen (SDH) of 2) Coöperatie HZD.
De Drentse huisartsen gaven aan een voorkeur te hebben voor Coöperatie HZD. Deze peiling krijgt begin 2017 een vervolg.

Ook is er gediscussieerd over de conceptstatuten en spraakmakende zaken, zoals horizontale verwijzingen, hartfalenzorg, Hospital @ Home en de (regie-)rol van de Drentse huisarts daarin. De statuten worden op de volgende ALV ongewijzigd ter besluitvorming voorgelegd. 

In het verschiet

De Drentse huisartsencoöperatie krijgt in 2017 niet alleen een nieuwe naam, maar ook een nieuwe voorzitter. Gerda van der Woude heeft haar vertrek aangekondigd. Na 8 jaar op bevlogen wijze onderdeel te zijn geweest van het bestuur van de DHC, gaat Gerda deel uitmaken van het Dagelijks bestuur van de Huisartsopleiding Nederland. 

Vragen?

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht,
laat het gerust weten per mail of bel naar 088 050 4050.