Declaraties en spiegelrapportages

Geplaatst op: 8 januari 2015

Tot op heden was je gewend om voor de declaraties elk kwartaal gegevens aan te leveren bij de HZD. Voor de spiegelrapportages leverde je daarnaast gedurende het jaar, via BSIS, gegevens aan bij het Kenniscentrum voor Ketenzorg. Let op: voor 2014 maken we nog gebruik van BSIS. De deadline voor het aanleveren van de gegevens is donderdag 15 januari aanstaande. Voor 2015 gaan er een aantal zaken wijzigen. 

Het declaratieproces

2014: bijna afgerond  
In het vierde kwartaal van 2014 (sept/okt) heb je de benodigde patiëntgegevens via Midea aangeleverd bij de HZD. De uitbetaling volgt voor half januari 2015. 

2015: overstap naar VIP Calculus
Per 1 januari 2015 zal VIP Calculus het declaratieproces op zich nemen. Zij voeren dit proces reeds uit voor andere grote zorggroepen en hebben het proces volledig gedigitaliseerd. Deze overstap heeft vragen opgeroepen. Die vragen gaan met name over de privacy van hun patiënten en gegevens. We begrijpen deze zorgen en hebben daarom aan Calculus gevraagd hun werkwijze toe te lichten en uit te leggen hoe zij met die privacy omgaan. Wil je daar meer over weten? Lees dan hier verder

Het spiegelrapportageproces

2014: gegevens voor 15 januari aanstaande aanleveren via BSIS!
Voor de spiegelrapportage over het jaar 2014 is het van belang dat je de patiëntgegevens die vallen binnen de keten DBC Diabetes Mellitus type 2 en de keten DBC COPD nog gewoon aanlevert via BSIS. De deadline voor het aanleveren van deze gegevens is, zoals eerder gecommuniceerd via onze nieuwsbrieven, gesteld op 15 januari 2015. Dit betekent dat je hiervoor vanaf vandaag nog precies één week de tijd hebt. Heb je vragen over het aanleveren van de gegevens neem dan contact op met Anke van Beek van het Kenniscentrum voor Ketenzorg. Zij is te bereiken via: an.van.beek@isala.nl

2015
Belangrijk om te vermelden is dat we in eerste instantie gaan kijken in hoeverre de zorgrapportages van Calculus aansluiten bij de spiegelrapportages die tot nu toe geleverd werden door het Kenniscentrum voor Ketenzorg. Een voordeel van een overstap naar Calculus voor deze werkzaamheden zou zijn dat één door jou aangeleverd bestand voortaan voldoende is voor zowel de declaraties als de spiegelrapportage. Tevens onderzoeken we met het Kenniscentrum de mogelijkheden die zij kunnen bieden ten aanzien van het leveren van spiegelrapportages. Het is momenteel al wel duidelijk dat je de gegevens over 2015 niet meer hoeft aan te leveren via BSIS. We zijn in gesprek met Henk Bilo om de continuïteit van zijn onderzoek en betrokkenheid bij de kwaliteit van de geleverde zorg te behouden. We verwachten je hierover na het eerste kwartaal in 2015 nader te informeren.