Eén integraal zorgprogramma: gaat het lukken?

Geplaatst op: 15 juni 2017

Vandaag precies een jaar geleden hebben we het startsein gegeven voor het onderzoek naar één integraal zorgprogramma voor chronische zorg. In dit nieuwsbericht presenteren we de eerste resultaten! Inclusief een korte terugblik èn het vervolg.  

Zelf aan het roer!

Door de komst van ketenzorg worden chronische aandoeningen ziektespecifiek benaderd. De huisartsenzorg gaat juist uit van een holistische benadering. Het wachten was dan ook op een omslag naar een meer integrale benadering. In plaats van deze omslag af te wachten zijn de Drentse huisartsen zelf aan het roer gaan staan! 

HZD heeft samenwerking gezocht met de universiteit van Maastricht en het Radboudumc. Centraal staat de vraag welke aanpassingen nodig zijn in de huisartsenpraktijken om patiënten met chronische multimorbiditeit op een integrale manier te behandelen. Maar liefst 28 chronische aandoeningen worden in het onderzoek meegenomen, waaronder diabetes, COPD en CVRM. 

Belangrijke vragen zijn:

  • Welke patiënten includeren we in het integraal zorgprogramma?
  • Wat is de gewenste (medische) inhoud van dit programma en de organisatie hiervan?

De eerste resultaten

Het lijkt erop dat patiënten op basis van zorgzwaarte in categorieën kunnen worden ingedeeld, bijvoorbeeld licht, regulier en zwaar. Zorgzwaarte betekent het aantal contactmomenten met de huisartsenpraktijk.

Uit het onderzoek blijkt dat de zorgzwaarte van patiënten met meer dan één chronische aandoening significant hoger is vergeleken met een patiënt zonder chronische aandoening. Voordeel van de indeling op basis van zorgzwaarte is dat je onderscheid maakt tussen patiënten die meer òf minder zorg nodig hebben. Daardoor geef je meer zorg op maat. 

En nu?

Zorgzwaarte ziet er veelbelovend uit. Aan de universiteit van Maastricht de taak dit te bevestigen door gebruik te maken van aanvullende patiëntgegevens en sociale aspecten, bijvoorbeeld door een koppeling met Vektis of CBS-data.

Ook hebben de onderzoekers opnieuw hulp nodig van Drentse huisartsen om verder invulling te geven aan de inhoud van een integraal zorgprogramma èn hoe te organiseren. Kortom: we zijn op de goede weg! 

Meer weten?

Alle resultaten en aanbevelingen vind je hieronder in de eindrapportages van beide universiteiten. Ook kun je de posterpresentatie over de doelgroepbepaling van Maastricht inzien. 

Vragen?

Heb je vragen over dit bericht, neem dan contact op met Siska van der Vlugt. Telefoon: 088 050 4000.