Eerste casuïstiekbespreking astma/COPD in Hoogeveen beviel goed

Geplaatst op: 16 oktober 2014

Op vrijdag 3 oktober organiseerde het HZD kwaliteitsteam COPD regio Hoogeveen de eerste casuïstiekbespreking astma/COPD. De bijeenkomst vond plaats op de longpoli van het Bethesda ziekenhuis.

Onder leiding van longarts Mei-Zei Wu werden enkele ingebrachte casussen besproken. Er waren vier praktijkverpleegkundigen, een huisarts, een longverpleegkundige en een longfunctielaborant bij de bijeenkomst aanwezig. De sfeer was ontspannen, waardoor er veel ruimte was om vragen te stellen en met elkaar van gedachten te wisselen.

Het doel van de casuïstiekbesprekingen is om huisartsen en praktijkondersteuners inhoudelijk ondersteuning te bieden bij de zorg voor patiënten met astma en COPD in de huisartspraktijk. Iedere eerste vrijdagmiddag van de maand tussen 13.00 en 14.00 uur vindt er een bijeenkomst plaats. Er wordt bekeken of de bijeenkomsten op wisselende dagen kunnen plaatsvinden.