Eindrapportage project Kwetsbare Ouderen in Drenthe

Geplaatst op: 23 april 2015

Van 1 maart 2014 tot en met 31 maart 2015 is de HZD bezig geweest met het project Kwetsbare Ouderen in Drenthe. De eindrapportage van dit project is nu te downloaden en in te zien. 

Doel van het project was om ervaring op te doen met een structurele verandering in de zorgorganisatie voor ouderen in een kwetsbare positie. Het onderliggende doel daarvan is om de kwaliteit van leven en het welzijn van kwetsbare ouderen op peil te houden of te verbeteren. Het streven is om – door de zorgorganisatie voor ouderen in een kwetsbare positie aan te passen – problemen op het gebied van gezondheid en zorg en welzijn beter en tijdig in beeld te brengen. Zo nodig worden vervolgens, in overleg met de oudere, passende oplossingen geboden. Op die manier kunnen kwetsbare ouderen zo lang mogelijk in optimale gezondheid in hun voorkeursomgeving blijven wonen. 

Doelstellingen

Binnen het project wilden we een aantal doelen behalen:

  • Zorgprogramma beschrijven
  • Werkwijze van het zorgprogramma lokaal toetsten op haalbaarheid en uitvoerbaarheid door middel van een pilot bij 5 – 10 huisartspraktijken.
  • Inzicht krijgen in de kosten van geïntegreerde ouderenzorg om daarmee uiteindelijk overeenstemming te verkrijgen over bekostiging, waarmee geïntegreerde ouderenzorg kostendekkend kan worden georganiseerd.

In hoeverre deze doelen zijn behaald kun je lezen in de hieronder te downloaden eindrapportage. 

Van project tot regulier zorgprogramma

In de vorige nieuwsbrief heb je al kunnen lezen dat het project is overgegaan in het reguliere zorgprogramma Kwetsbare Ouderen. Het nieuwsbericht kun je hier terug lezen.