ELV-bed via één telefoonnummer

Geplaatst op: 20 december 2018

Zelf op zoek gaan naar beschikbare bedden en het ene na het andere telefoonnummer opzoeken is verleden tijd. Via één ELV-loket vraag je als huisarts gemakkelijker een bed aan. Het loket is sinds 1 april dit jaar 24 uur per dag beschikbaar in de regio Meppel/Steenwijkerland, Assen, Hoogeveen en Emmen.  

Zo werkt het

Je belt je regionale ELV-loket. Vervolgens selecteer je de zorgaanbieder van jouw voorkeur en overleg je over de plaatsing en overdracht. Wanneer daar geen bed vrij is, gaan zij op zoek naar een beschikbaar bed bij een andere zorgaanbieder. Ook kun je zelf zien waar in je omgeving vrije bedden zijn. Dit kan via het online capaciteitssysteem ‘ELV Drenthe’. Hierin zijn Drenthebreed alle vrije bedden zichtbaar voor laagcomplexe en hoogcomplexe zorg en ook de palliatieve zorgbedden.

Telefoonnummers:

 • Regio Hoogeveen: 085 822 3925
 • Regio Emmen: 085 822 3924
 • Regio Assen: 085 822 3926
 • Regio Meppel/ZW Drenthe: 085 071 0273

Evaluatie

De kern van de evaluatie is dat het een constructieve aanpak is met meerdere verbeterpunten.
De komende tijd zetten we gezamenlijk in op:

 • Correcte beschikbaarheid in het online capaciteitssysteem
 • Toevoegen van GRZ, noodbedden PG, hospice, respijtzorgmogelijkheden
 • Drenthebreed: uniforme werkafspraken en triage
 • VVT-instellingen zoeken meer mogelijkheden voor ELV laagcomplex in kleinere dorpen
 • Huisartsenoverleg bij opname ELV laagcomplex voordat de patiënt definitief wordt overgedragen aan VVT-instelling. 

Waar gaan we mee verder?

De coördinatie van de zorg wordt per regio doorontwikkeld en afspraken per gemeente werken we provinciaal samen uit. Denk bijvoorbeeld aan: 

 • Beschikbaar stellen logeerbed bij overbelasting mantelzorger 
 • De overdracht naar VVT-instelling wordt digitaal ondersteund door VIP Samenwerken
 • In de kleinere dorpen is een tekort aan ELV laagcomplex
 • Samen met Zilveren Kruis bekijken we de inzet van observatiebedden voor triage en zorg gedurende 2 weken
 • Eenduidige afspraken over financiering van de geleverde zorg
 • Inzicht ontwikkelen in behoefte en tekort aan huidige capaciteiten
 • Inzicht krijgen in knelpunten in zorgaanbod en samenwerkingsafspraken om opname van ouderen in het ziekenhuis te voorkomen.

Meer informatie?

Heb je vragen over dit bericht? Neem gerust contact op met ons op per mail of bel naar 088 050 4000.