Maak kennis met Marijke Ng-a-Tham, kaderarts diabetes

Geplaatst op: 7 april 2016

“Diabetes mellitus neemt wereldwijd toe en dit lijkt niet te stoppen. Inmiddels zijn er in Nederland een miljoen mensen met diabetes. Het lijkt een verloren strijd in deze tijd waarin we alleen maar zwaarder en inactief worden”, aldus Marijke. In dit nieuwsbericht stelt Marijke Ng-a-Tham zich voor, licht ze haar visie op deze ziekte verder toe en vertelt ze hoe je haar voor overleg kunt bereiken. 

Je bent huisarts in Hoogeveen en sinds december 2014 ook kaderarts diabetes. Waarom ben je kaderarts diabetes geworden?

Ik zag én zie het nog steeds als een uitdaging om deze ingewikkelde chronische ziekte, met alle mogelijke complicaties van dien, te doorgronden en om er in ieder geval in mijn naaste omgeving mee aan de slag te gaan.

En waarmee houd je je nou precies bezig?

Samen met de medewerkers van HZD vormen we het kernteam van de Drentse zorggroep. We streven naar een zo goed mogelijke ondersteuning van huisartsen en de medewerkers van de huisartsenpraktijk. Daarnaast is ons doel om via het onderwijsprogramma kennis te verrijken én geven we huisartsenpraktijken advies. 

Ook ben ik nu nog huisarts coördinator diabetes in het kwaliteitsteam voor Hoogeveen en omgeving. Hierin willen we regionaal de samenwerking met de ketenzorgpartners verbeteren en fungeren we als aanspreekpunt voor de zorgverleners in ‘het veld’.

Je schetst een niet al te rooskleurig verloop van deze ziekte. Hoe gaan we hiermee om?

We gaan mee met de ontwikkelingen in de diabeteszorg om de zorg voor deze, steeds groter wordende, groep patiënten efficiënt én kwalitatief goed op peil te houden. Actuele onderwerpen in de diabeteszorg zijn dan ook: zelfmanagement door de patiënt, zorg en (vooral) coaching op maat en nieuwe middelen die we de komende jaren wel of niet mogen gebruiken.  

Het is ook spannend en intrigerend om te zien hoe huisartsen deze zorg in de praktijk regelen. Blijft de huisarts, die eindverantwoordelijk is, in beeld of worden we door de praktijkondersteuner ingehaald qua kennis en uitvoering?

 Het laatste woord hierover is nog lang niet gesproken. 

Marijke Ng-a-Tham
Marijke Ng-a-Tham

Neem contact op!

Marijke is voor huisartsen en praktijkondersteuners bereikbaar voor vragen en/of voor het geven van advies. Vragen stellen kan gemakkelijk per mail of bel naar 088 050 4000.