Flexpool: de oplossing bij uitval

Geplaatst op: 7 november 2017

Vanaf 1 februari 2018 gaan we met de Flexpool van start. De pool van en voor alle Drentse huisartsen. Praktijkondersteuners, dokters- en apothekersassistenten vormen deze pool én als huisarts kun je een beroep doen op deze pool. Een oplossing voor ziekte of zwangerschapsverlof in je praktijk!

Voor wie?

Onze Flexpool wordt gevormd door Drentse praktijkmedewerkers, die ervoor openstaan hun collega-praktijken af en toe te helpen. Het is de bedoeling dat zij kunnen invallen bij andere Drentse huisartsenpraktijken. Omgekeerd kun je ook zelf een beroep doen op de pool wanneer tijdelijke inzet nodig is. Een mooie wisselwerking! Daarnaast wordt deze pool aangevuld met nieuwe medewerkers. PRO brengt hun competenties in kaart, zowel zorginhoudelijk als van het HIS. Zodat de juiste match snel wordt gemaakt.

Meer informatie

De komende maanden zullen we regelmatig aandacht schenken aan de flexpool. Duidelijk wordt hoe je als huisartsenpraktijk een beroep kunt doen op de flexpool. Ook zullen we praktijkmedewerkers binnenkort vragen hieraan deel te nemen. In januari 2018 organiseren we een startbijeenkomst! Heb je in de tussentijd vragen? Neem gerust contact met ons op per mail of bel naar 088 050 4000.