Nieuw: Fundusscreening nu ook mogelijk via Certe

Geplaatst op: 8 april 2015

Naast de mogelijkheid om de funduscontrole van patiënten met diabetes mellitus type 2 via uw eigen regionale ziekenhuis te laten verlopen, heeft de HZD vanaf heden ook een overeenkomst met Certe. Één van de voordelen is dat de fundusfoto, wanneer mogelijk, in de huisartsenpraktijk wordt gemaakt.

Werkwijze

De werkwijze van Certe is als volgt:

  • De huisarts meldt zijn of haar patiënten eenmalig aan bij Certe;
  • Certe roept de patiënt  1 keer per 2 jaar op en stuurt bij het niet op komen dagen voor het onderzoek een herhalingsoproep naar de patiënt. Mocht een patiënt dan nog niet komen opdagen, dan wordt de patiënt over 2 jaar opnieuw opgeroepen;
  • De huisarts wordt geïnformeerd over de patiënten die worden opgeroepen;
  • De beoordeling vindt zo mogelijk plaats door een oogarts in het adherentie-gebied van de huisarts waardoor de binding 1e- en 2e-lijn blijft behouden;
  • De beoordeling vindt plaats volgens een gestandaardiseerd model, waarbij de rapportage middels NHG-codes worden verstuurd als een edifactrapport en op verzoek op schrift. Door gebruik van de NHG-codes wordt de labcodetabel in het HIS op de juiste wijze en gestandaardiseerd gevuld;
  • De huisarts houdt de regie betreffende doorverwijzing naar de 2e-lijn. De oogarts kan slechts het advies uitbrengen om de patiënt te verwijzen, doch de actie ligt bij de huisarts.
  • De fundusfoto wordt zo mogelijk in de huisartsenpraktijk uitgevoerd (afhankelijk van volumes), waardoor de patiënt niet ver hoeft te reizen. Door deze diagnostiek in de huisartsenpraktijk profileert de huisarts zijn praktijk meer en meer als medisch centrum.

Vragen

Wilt u meer informatie over of wilt u zich aanmelden voor de fundusdienst van Certe? Dan kunt u contact opnemen met de HZD (tel: 088 – 050 4000) of rechtstreeks met Certe (tel: 088 – 237 1102 of relatiemanagement@certe.nl).