Gecombineerde Leefstijlinterventie voorlopig niet beschikbaar

Geplaatst op: 20 december 2018

Vanaf januari 2019 kan je patiënten met een gezondheidsrisico door overgewicht verwijzen naar een Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI). De GLI komt namelijk in het basispakket. In Drenthe is de GLI voorlopig nog niet beschikbaar. In dit bericht lees je waarom dat zo is.

Wat is GLI?

Een GLI is een aanpak die zich richt op een combinatie van gezonder eten, meer bewegen en gedragsverandering. Alleen bewezen effectieve GLI’s maken kans op vergoeding vanuit de basis zorgverzekering.

Doelgroep

De GLI’s die in aanmerking komen voor vergoeding zijn gericht op volwassenen met minimaal een matig verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico. In Nederland komen er potentieel 5 miljoen mensen in aanmerking.

GLI in Drenthe

Wij zijn door Zilveren Kruis gevraagd om de organisatie van de GLI in Drenthe op ons te nemen en contracten af te sluiten met aanbieders van de GLI. Daarvoor zijn we in overleg gegaan met een vertegenwoordiging van Drentse huisartsen, diëtisten, fysiotherapeuten en leefstijlcoaches. Deze laatste drie disciplines kunnen de GLI uitvoeren.

Bevindingen

Er blijken veel haken en ogen te zitten aan het uitvoeren van de GLI in Drenthe. Onze gezamenlijke conclusie is dat het op dit moment niet haalbaar is de GLI in Drenthe aan te bieden:

  • Er is financiële ruimte voor ongeveer 350 patiënten; de GLI is dus voor weinig patiënten beschikbaar.
  • Het tarief wat we de GLI-aanbieders kunnen bieden ligt ver onder het  uurtarief van deze professionals.
  • Er is binnen het budget geen rekening gehouden met organisatorische kosten.

Vervolg

Alle betrokken professionals zijn enthousiast over de kansen die de GLI biedt voor volwassenen met minimaal matig overgewicht. Daarom is het teleurstellend om te constateren dat we de GLI voorlopig niet kunnen contracteren. Wanneer er landelijk meer geld voor beschikbaar wordt gesteld, willen we de GLI in de loop van 2019 alsnog aanbieden.

Meer informatie?

Neem contact op met Siska van der Vlugt per e-mail of bel naar 088 050 4000.