Goed gebruik inhalatiemedicatie Astma en COPD: nieuw rapport van de LAN

Geplaatst op: 19 februari 2015

In 2011 bracht de Long Alliantie Nederland (LAN) een rapport uit over goed gebruik van inhalatiemedicatie. In 2014 kwam hiervan een herziene versie uit. In dit nieuwsbericht een samenvatting en de link naar het volledige rapport.

De Long Alliantie Nederland (LAN) bevordert zinnig, zuinig en goed gebruik van inhalatiemedicatie en stelt zich in het Nationaal Actieprogramma Chronische Longziekten ten doel om het rendement van inhalatiemedicatie met 20% te vergroten in kwaliteit van leven per geïnvesteerde euro.

Eind 2011 heeft de LAN het rapport “Goed Gebruik Inhalatiemedicatie astma en COPD” uitgebracht. Aanleiding was de introductie van preferentiebeleid bij inhalatiemedicatie en het streven kwaliteit en doelmatigheid in het gebruik van inhalatiemedicatie te versterken. Voorts had het rapport het doel om een advies uit te brengen op welke wijze een preferentiebeleid voor inhalatiegeneesmiddelen mogelijk is. Het rapport heeft bijgedragen aan zinniger, zuiniger en beter gebruik van inhalatiemedicatie. Zo heeft het de aanleiding gevormd voor het ontwikkelen van landelijk uniforme inhalatie-instructies voor inhalatoren, patiëntenvoorlichtingsmateriaal en scholingen. Wegens vele ontwikkelingen, waaronder nieuwe inzichten of activiteiten omtrent goed gebruik van inhalatiemedicatie, was een actualisatie van het rapport noodzakelijk.

Het huidige rapport legt de nadruk op het met alle betrokken partijen gezamenlijk werken aan doelmatigheid van de zorg voor longpatiënten – in het bijzonder inhalatiemedicatie - door het verhogen van de kwaliteit en effectiviteit van deze zorg op de hieronder beschreven wijze. Het is een oproep aan zorgverzekeraars, farmaceuten, apothekers, huisartsen, longartsen, kinderartsen, longverpleegkundigen en andere zorgverleners om dit gezamenlijk voor elkaar te krijgen. Allen dienen een gezamenlijk doel voor ogen te hebben, namelijk het belang van goede zorg voor de patiënt. Wanneer dit bereikt wordt, zijn ingrepen om kosten te bedwingen zoals preferentiebeleid – die goede zorg in de weg staan – niet nodig.

De conclusies van dit rapport zijn in drie categorieën gegroepeerd:

  • De eerste categorie heeft tot doel het bereiken van een optimale situatie met integraal ketenbreed beleid gericht op zoveel mogelijk kwaliteit, doelmatigheid en tevredenheid onder patiënten.
  • De tweede categorie gaat uit van de “tussensituatie” zolang het ideaal nog niet is bereikt. In deze fase is het voeren van preferentiebeleid bij inhalatiemedicatie een mogelijke tijdelijke optie, mits deze plaatsvindt binnen een aantal randvoorwaarden.
  • De derde categorie gaat in op het continue monitoren van de actuele situatie, om gerichter te kunnen bepalen welk beleid gevoerd kan worden om optimale kwaliteit, doelmatigheid en patiënttevredenheid te bereiken.

Voor het volledige rapport, klik hier