Hercertificering CASPIR

Geplaatst op: 16 april 2014

Door deelname aan het zorgprogramma COPD heb je ervoor gekozen om CAHAG gecertificeerd te zijn. Om deze certificering te behouden is het een voorwaarde dat je zelfstandig spirometrieëen uitvoert. Om handhaving van de kwaliteit van zorg te garanderen dient iedere drie jaar gehercertificeerd te worden. 

Voorwaarden hercertificering volgens de CAHAG: 

  1. Volgen van twee casuïstiekbesprekingen (= module 6) binnen drie jaar. Hierbij zijn een kaderarts - astma/copd, longarts en longfunctieanalist aanwezig.  
  2. Eenmaal in de 3 jaar een portfolio aan leveren, inclusief het CASPIR-beoordelingsformulier, ingevuld door zowel de beoordelaar als de uitvoerder. Bij voorkeur meer dan 8 spirometrieëen laat zien wat je in je mars hebt.
  3. Minimaal 80 longfuncties (spirometrieëen) per jaar te beoordelen en/of uit te voeren.

De HZD weet niet exact waarom de CAHAG van dit getal uitgaat. Vooralsnog houdt zij dit aantal dan ook niet aan als verplichting. Daarbij komt dat ook niet voor elke praktijk 80 spirometrieëen haalbaar is.

Klik hier voor het CAHAG document waarin de eisen van hercertificering geformuleerd staan. Het is aan de huisarts en POH’s zelf om na te gaan en bij te houden of zij voldaan hebben aan de CAHAG eisen. Vanuit de HZD zijn CASPIR module 1 t/m 5 en CASPIR module 6 opgenomen in het scholingsaanbod. Module 6 wordt meerdere keren per jaar aangeboden.

Tijdens module 6 ontvang je van de kaderarts COPD een aanvraagformulier voor hercertificering CASPIR. De kaderarts zal een uitleg geven over het aanvraagformulier hercertificering. Wij attenderen om het aantal spirometrieëen goed bij te houden. Deze aantallen zijn nodig voor de hercertificering.

Vanaf 2014 heeft de HZD de CASPIR deelnemers genoteerd van alle cursussen. Hierdoor is precies bekend wie wanneer voor hercertificering in aanmerking komt. Dit betekent dat wij in de toekomst de personen aanschrijven die in aanmerking komen voor hercertificering. In 2014 krijgt de HZD bij het organiseren van de CASPIR cursus tevens ondersteuning van Astra Zeneca.