Hét aanspreekpunt voor palliatieve zorg

Geplaatst op: 7 april 2016

Het Palliatief Consultatieteam Drenthe 1e lijn wil het eerste aanspreekpunt zijn voor palliatieve zorg in Drenthe. Om dit te bereiken is een stevige organisatorische inbedding in de eerste lijn van belang. Daarom hebben het Palliatief Consultatieteam Drenthe 1e lijn en HZD hun krachten gebundeld; het team kan gebruikmaken van ons netwerk én van onze dienstverlening, zoals ondersteuning bij communicatie.

Waarmee helpt het team?

Het Palliatief Consultatie Team Drenthe 1e lijn streeft naar kwaliteitsverbetering van de palliatieve zorg zodat deze goed geregeld is voor de patiënt én aansluit bij de behoefte van de zorgverleners uit de eerste lijn. De patiënt is immers in de meeste gevallen thuis en de consultvrager is meestal de huisarts. Het team biedt ondersteuning door te adviseren, door te helpen met samenwerkingen en door kennis over te dragen. Ofwel, op allerlei manieren toegespitst op palliatieve zorg in Drenthe.

Even voorstellen

Het Palliatief Consultatieteam Drenthe 1e lijn bestaat uit 10 consulenten:
Florien van Heest, Engelien Overbeek, Bart Willems, Daan van Maare, Anke Marlet-Poelman, kaderhuisartsen palliatieve zorg, Rommy de Jong, specialist ouderengeneeskunde en kaderarts palliatieve zorg, Clary Wijenberg, Albi Popken, Monique Thoma en Els Willemsen, specialistisch verpleegkundigen.

Neem contact op!

De consulenten zijn (roulerend) 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar op telefoon: 088 123 24 40. Heb je vragen over dit bericht, mail dan naar Liliane Sloot