Hoe krijgen we meer doktersassistenten?

Geplaatst op: 3 oktober 2019

Er is een tekort nu en naar verwachting ook de komende jaren. Daarom gaan we meer stageplaatsen en meer instroom in de opleiding in Drenthe creëren, waardoor er uiteindelijk meer doktersassistenten op de Drentse arbeidsmarkt komen.

Aanbod stageplaatsen

Het onderwijs (Alfa College Drenthe) verwacht een terugloop in de instroom in de opleiding doktersassistent. Studenten van de opleiding tot doktersassistenten lopen stage in het 2e en 3e leerjaar. Deze stages worden vaak gelopen bij huisartspraktijken. Nu blijkt dat in Drenthe het aanbod stageplaatsen in huisartsenpraktijken te laag is om alle studenten te voorzien van een stageplaats. Om deze situatie te verbeteren hebben wij samen met de CHD en het Alfa College een projectplan geschreven en starten we binnenkort met het in kaart brengen van alle (apotheekhoudende) huisartsenpraktijken en de stageplaatsen die jullie aanbieden.

Campagne voeren?

Om het plan te kunnen uitvoeren hebben we subsidie gekregen van het SSFH, Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg. Agnes Bleijleven is als projectleider aangesteld. Ook gaan we een wervingscampagne starten om zichtbaar te maken hoe leuk het werken is in de eerstelijnszorg.

Vragen?

Neem contact op met info@hzd.nu  of bel naar 088-0504000 en vraag naar Martien Roemeling.