Hoeveel tijd besteed jij aan ouderenzorg?

Geplaatst op: 26 november 2015

Wij krijgen regelmatig de vraag hoeveel uur een POH aan het ouderenzorgprogramma mag besteden. Het antwoord: dat hangt af van hoe de ouderenzorg in je praktijk en wijk of gemeente is georganiseerd. Ben je als POH meestal de casemanager of zorgcoördinator of is dit juist meestal de wijkverpleegkundige? Heeft de assistente misschien werkzaamheden op het gebied van ouderenzorg? Hoeveel kwetsbare ouderen heeft je praktijk? Dit is allemaal van invloed op de POH-uren voor ouderenzorg. 

De POH

Desondanks geeft HZD wel een richtlijn voor de tijdsinvestering aan ouderenzorg. Deze richtlijn is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: de POH begeleidt de meeste kwetsbare ouderen en doet de probleeminventarisatie. Daarbij stelt de POH samen met de patiënt en mantelzorgers het zorgplan op en woont hij/zij de MDO’s en eventuele interventies bij. De POH verzorgt, tot slot, de controles en de begeleiding. 

De richtlijn

HZD gaat per normpraktijk uit van gemiddeld 60 kwetsbare ouderen. Begint je praktijk net met gestructureerde ouderenzorg? Houd dan rekening met één dag per week. Wanneer het geriatrisch netwerk is opgebouwd en de kwetsbare ouderen in je praktijk in kaart zijn gebracht, vraagt het ouderenzorgprogramma minder tijd. De inschatting voor de inzet van POH-uren is dan een halve dag per week.