Huisartscoördinatoren bundelen krachten

Geplaatst op: 26 november 2015

De aftrap van de netwerkgroep, waarin huisartsencoördinatoren hun krachten bundelen, vond plaats op maandag 16 november 2015. Het doel van deze groep is het delen van kennis en ervaringen om goed voorbereid het gesprek met de gemeente aan te gaan. De gemeente krijgt namelijk steeds meer zorgtaken waardoor huisartsen meer met de gemeente gaan samenwerken.  

De oorsprong

Tijdens de voorlaatste ALV, in juni 2015, is de samenwerking met gemeentes verkennend besproken en daaruit bleek dat er behoefte was aan informatie-uitwisseling en ondersteuning. Daarop heeft HZD huisartsen, die al geregeld overleg hebben met hun gemeente, gevraagd aan te sluiten bij een netwerkgroep.  

De rol van de huisartscoördinator

Een van deze huisartsen is Taco Eisenga. Tijdens de startbijeenkomst op 16 november 2015 schetste Taco een duidelijk beeld van zijn aanpak en takenpakket als liaisonfunctionaris/huisartscoördinator in Emmen. Deze functie wordt deels vergoed door de gemeente en deels door de huisartsen (ZODHC). Daarbij krijgt de huisartscoördinator beleidsondersteuning van een Progez-adviseur. HZD streeft ernaar dit mooie voorbeeld uit Emmen in meerdere regio’s in Drenthe toe te passen.   

Het vervolg

De netwerkgroep maakt gebruik van HaWeb. In deze onlinegroep worden documenten gedeeld en kan op een laagdrempelige manier worden gediscussieerd. De volgende bijeenkomst vindt plaats in februari 2016 en staat in het teken van de jeugdzorg en de dilemma’s bij een POH-GGZ-jeugd.

Deelnemen?

Heb je als huisarts contact met je gemeente en wil je aansluiten bij dit initiatief? Neem dan contact op met Liliane Sloot.