Hulp voor huisartsen bij gesprekken met gemeente

Geplaatst op: 27 november 2014

Misschien ben je als praktijk of hagro momenteel al in gesprek met de gemeente en andere organisaties over de gevolgen van de decentralisatie van de Wmo, langdurige zorg en jeugdzorg. Je kunt daarbij onze ondersteuning inschakelen.

De HZD biedt huisartsen - per gemeente – procesbegeleiding aan. Afhankelijk van de lokale situatie en de behoeften van de huisartsen kan de HZD ondersteuning bieden en verbindingen leggen. Wanneer nodig schakelen we een regionale procesbegeleider/adviseur in, die optreedt als verbindende schakel tussen de partijen en huisartsen helpt bij het vormgeven van samenwerking op gemeentelijk niveau. Daarover kunnen, na een kennismakingsgesprek, afspraken worden gemaakt. 

Contact

Als je als praktijk of hagro gebruik wilt maken van dit aanbod stuur je een e-mail naar info@hzd.nu. Wij nemen vervolgens contact met je op om af te stemmen wat nodig en gewenst is. Er zijn voor praktijken geen kosten verbonden aan de geleverde ondersteuning. Belangrijk om te vermelden is dat de ondersteuning niet op individueel/praktijkniveau plaatsvindt. Om een goede samenwerking te bewerkstelligen richten we ons graag op meerdere praktijken tegelijk, bijvoorbeeld een hagro of een praktijk die namens meerdere huisartsen in de gemeente aan de slag kan.  

Aanleiding

De decentralisatie van de Wmo leidt tot een lokale aanpak van zorg en welzijn. Denk aan gebiedsgebonden of wijkgebonden teams, die elk op hun eigen manier aan de slag gaan met thema’s als ‘eigen kracht’, het voorkomen van zorg, de toegang tot voorzieningen en het realiseren van 1 gezin-1 hulpverlener-1 plan. Regionale afspraken over bijvoorbeeld de inkoop van wijkverpleging en de jeugdzorg en de hervorming van de langdurige zorg kunnen gevolgen hebben voor huisartsen. Kortom, de complexiteit is groot en huisartsen worden door allerlei mensen en organisaties benaderd om mee te denken of het werk lokaal anders te gaan organiseren. Wij zijn er om je daarbij te helpen.