Huub houd je op de hoogte: op naar een individuelere interpretatie spirometrie

Geplaatst op: 27 november 2014

In 2015 gaan er een aantal zaken veranderen met betrekking tot de begeleiding en behandeling van Astma en COPD. Huub van Gijsel, kaderhuisarts astma/COPD, houd je in deze rubriek op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. 

In het voorjaar van 2015 komt de herziene versie van de standaard Astma bij volwassen en COPD uit. Hierin zijn een aantal wijzigingen opgenomen, die invloed hebben op de begeleiding en behandeling van patiënten met astma of COPD. Zowel voor de huisarts als voor de praktijkondersteuner of -verpleegkundige kan dit om aanpassingen vragen. Mogelijk pas je een en ander al toe in de praktijk, maar bij het uitkomen van de standaarden is het goed om het ook als beleid neer te zetten. 

Behandeldoelen vaststellen op basis van ziektelast

De wijzigingen hebben deels betrekking op voorkeursmedicatie. Belangrijker is het zoeken naar persoonlijke behandeldoelen op basis van ziektelast en verwachtingen. Dit vergt meer van de kennis, kunde en attitude van zowel de praktijkondersteuner en –verpleegkundige als de huisarts. Het optimaliseren van de longfunctie blijft belangrijk, maar is niet langer zaligmakend. 

Nascholing

Om het een en ander handen en voeten te geven zal er door de HZD in 2015 een nascholing worden gegeven waarin de consequenties van de wijzigingen van de standaarden centraal staan. Hou onze scholingsagenda dus goed in gaten!