Huub houd je op de hoogte: vervanging referentiewaarden spirometrie

Geplaatst op: 19 december 2014

In 2015 gaan er een aantal zaken veranderen met betrekking tot de begeleiding en behandeling van Astma en COPD. Huub van Gijsel, kaderhuisarts astma/COPD, houd je in deze rubriek op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. 

In  2015 zullen de referentiewaarden voor spirometrie worden vervangen. Komend jaard worden de GLI (Global Lung Initiative)-waarden als standaard geaccepteerd. Tot nu toe waren de ECSS-waarden algemeen leideind bij de beschouwing of de longfunctie als normaal of als afwijkend moest worden beschouwd. Gegevens van volwassen mannen werden geëxtrapoleerd naar andere leeftijden en geslacht. 

Waarom overstappen op GLI-waarden?

Door gebruik te maken van de GLI-waarden hebben we betere uitgangswaarden voor de leeftijd 3 tot en met 95 jaar. Niet de voorspelde waarde, maar de Z-score zal de scheiding tussen normaal en afwijkend aangeven. Hierbij zal blijken dat we met de ECCS-referentiewaarden jeugdige spiro’s hebben onderschat en spiro’s van ouderen hebben overschat. Met andere woorden: we krijgen wat minder oude COPD’ers. 

Aanpassingen software

Deze verandering vergt ook een aanpassing van je software. Neem dus contact op met je leverancier om een afspraak te maken voor de ze aanpassing. Na de jaarwisseling zou dat voor alle apparatuur mogelijk moeten zijn. 

Nascholing

De overstap op GLI-waarden heeft de nodige consequenties voor de praktijk van alledag. Reden genoeg om hiervoor in 2015 een nascholing aan te bieden. Heb je interesse in deze scholing? Hou onze agenda dan goed in de gaten!