Huub houdt je op de hoogte: COPD patiënten tussen wal en schip

Geplaatst op: 31 augustus 2016

In deze rubriek houdt Huub van Gijsel, kaderhuisarts astma/COPD, je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.  Een aantal patiënten valt tussen wal en schip nadat ze door de specialist ontslagen worden, maar vervolgens niet weer in de huisartsenpraktijk terechtkomen.   

Als je in je huisartsenpraktijk het COPD-beleid al goed op orde hebt, is het zinvol om je COPD-patiënten die geboekt staan onder hoofdbehandelaar longarts óf onbekend, onder de loep te nemen. Het komt voor dat een aantal COPD-patiënten door de specialist ontslagen worden, maar niet bij de huisartsenpraktijk terechtkomen. Ze worden dan niet meer gecontroleerd, terwijl de huisarts in de veronderstelling is dat deze patiënten in de tweede lijn worden behandeld.

Tip

Het opsporen van de patiënten die tussen wal en schip vallen, doe je door te kijken naar de datum van de laatste correspondentie van de longarts. Dateert de correspondentie van meer dan een jaar geleden, dan zou het zo'n patiënt kunnen zijn.

De huidige afspraak is dat wanneer de specialist in zijn brief vermeldt dat de patiënt in de eerstelijn onder controle kan blijven, de huisarts direct als hoofdbehandelaar kan worden aangemerkt. Het is dan zinvol om geen jaar te wachten, maar de patiënt binnen drie maanden uit te nodigen voor een consult bij de huisarts of praktijkondersteuner/-verpleegkundige om uit te leggen hoe de COPD-zorg in de huisartsenpraktijk verloopt.

Vragen?

Heb je vragen over het opsporen van COPD-patiënten die vermoedelijk tussen wal en schip zijn geraakt, neem dan contact op per mail of telefoon 088 050 4000.