Huub houdt je op de hoogte: extra data nieuwe COPD nascholingen

Geplaatst op: 12 maart 2015

Wegens grote belangstelling voor de nieuwe COPD nascholingen (georganiseerd als reactie op de nieuwe standaard astma/COPD) zijn er in juni 2015 twee extra scholingen ingepland. Inschrijven kan via onze website. 

Scholing ‘Gevolgen nieuwe richtlijnen astma/COPD voor diagnostiek en behandeling’

In deze scholing zal aandacht worden besteed aan de diagnostiek en met name de plaats van de spirometrie daarin. Er wordt namelijk anders aangekeken tegen het afnemen van spirometrie bij verdere monitoring. Ook zullen het begrip astmacontrole en de consequenties voor het beleid worden besproken. De patiënt krijgt meer invloed door aandacht te besteden aan ziektelast en zelfmanagement. Tenslotte gaat de scholing in op medicatie op maat en het belang van aandacht voor niet-medicamenteuze interventies.

Ook bij COPD komt het begrip ziektelast in het vizier. De concrete percentages van de GOLD-criteria zijn niet meer maatgevend voor het inschatten van de ernst van de COPD. Daarom zal er tijdens de scholing ook aandacht zijn voor de plaats van de spirometrie bij de monitoring van COPD. Tevens wordt het belang van exacerbatiemanagement aangestipt (hierover volgt in het najaar specifieke en meer uitgebreide nascholing). Voor astma en COPD zijn de landelijke transmurale afspraken (LTA) aangepast.

De extra scholing vindt plaats op dinsdag 16 juni. Opgeven kan hier.

Scholing ‘Nieuwe interpretatie spirometrie als gevolg van gewijzigde standaard’

In deze scholing gaan we in op de nieuwe definiëring van bronchusobstructie. Het verlaten van het gefixeerde afkappunt van 70% ten gunste van de GLI-waarden. Hoe gaan we dat monitoren en wat zijn de voordelen van deze aanpassing? Op die vraag krijg je een antwoord.

Na deze scholing gaan we ook aangepaste beoordelingsformulieren voor spirometrie hanteren. Met name ook voor de CASPIR-nascholingen. Aan dit vernieuwde formulier zal ook aandacht worden besteed.  

De extra scholing vindt plaats op woensdag 24 juni. Opgeven kan hier.