Huub houdt je op de hoogte: nieuwe nascholingen astma en COPD

Geplaatst op: 19 februari 2015

Binnenkort komen voor astma en COPD nieuwe versies van de bestaande richtlijnen/standaarden uit. Op basis hiervan zal de praktijkvoering moeten worden aangepast. De HZD organiseert twee specifieke nascholingen, waarbij aandacht wordt besteed aan de vernieuwingen en de gevolgen daarvan voor de patiënt, huisarts en praktijkondersteuner. 

Veranderingen richtlijnen/standaarden

Door de toegenomen ervaring in behandeling en begeleiding van de ziektebeelden astma en COPD in de eerste lijn ontstonden nieuwe inzichten. Deze zijn nu verankerd zijn in de richtlijnen. Om naar huidige maatstaven kwalitatief verantwoorde en zorgzame behandeling uit te voeren zal de praktijkvoering moeten worden aangepast. 

Scholing ‘Gevolgen nieuwe richtlijnen astma/COPD voor diagnostiek en behandeling’

In deze scholing zal aandacht worden besteed aan de diagnostiek en met name de plaats van de spirometrie daarin. Er wordt namelijk anders aangekeken tegen het afnemen van spirometrie bij verdere monitoring. Ook zullen het begrip astmacontrole en de consequenties voor het beleid worden besproken. De patiënt krijgt meer invloed door aandacht te besteden aan ziektelast en zelfmanagement. Tenslotte gaat de scholing in op medicatie op maat en het belang van aandacht voor niet-medicamenteuze interventies.

Ook bij COPD komt het begrip ziektelast in het vizier. De concrete percentages van de GOLD-criteria zijn niet meer maatgevend voor het inschatten van de ernst van de COPD. Daarom zal er tijdens de scholing ook aandacht zijn voor de plaats van de spirometrie bij de monitoring van COPD. Tevens wordt het belang van exacerbatiemanagement aangestipt (hierover volgt in het najaar specifieke en meer uitgebreide nascholing).

Voor astma en COPD zijn de landelijke transmurale afspraken (LTA) aangepast.

Deze scholing wordt twee keer gegeven. De eerste op maandag 30 maart en de tweede op dinsdag 28 april

Scholing ‘Nieuwe interpretatie spirometrie als gevolg van gewijzigde standaard’

In deze scholing gaan we in op de nieuwe definiëring van bronchusobstructie. Het verlaten van het gefixeerde afkappunt van 70% ten gunste van de GLI-waarden. Hoe gaan we dat monitoren en wat zijn de voordelen van deze aanpassing? Op die vraag krijg je een antwoord.

Na deze scholing gaan we ook aangepaste beoordelingsformulieren voor spirometrie hanteren. Met name ook voor de CASPIR-nascholingen. Aan dit vernieuwde formulier zal ook aandacht worden besteed.  

Deze scholing wordt twee keer gegeven. De eerste op woensdag 1 april en de tweede op donderdag 30 april