HZD en GGZ Drenthe verkennen verdere samenwerking

Geplaatst op: 26 april 2016

HZD en GGZ Drenthe hebben de handen ineengeslagen voor een betere samenwerking in de ggz-keten in Drenthe. Uit een recente enquête van het Platform Psychologische Zorg Drenthe (PZD) onder huisartsen, POH’s-GGZ en psychologen bleek dat er veel verbetering mogelijk is in de communicatie in de eerste lijn. Dit kwam ook naar voren tijdens een onlangs georganiseerde stakeholdersbijeenkomst door de GGZ. 

Nauwere samenwerking

De huisarts, psycholoog en POH-GGZ spelen een belangrijke rol in de hulp aan mensen met een psychische aandoening. Daarom hebben het bestuur van de nieuwe Drentse huisartsenorganisatie en GGZ Drenthe besloten om mogelijkheden voor een nauwere samenwerking te verkennen. 

Een eerste constructief overleg heeft inmiddels plaatsgevonden. Samen kijken we niet alleen naar de onderlinge communicatie en (terug)verwijzingen, maar ook naar een eventuele gezamenlijke structuur voor de samenwerking. Naast huisartsen worden ook andere partijen in de ggz-keten betrokken. 

Meer weten?

HZD houdt je de komende tijd van dit traject op de hoogte. Heb je ondertussen vragen over dit onderwerp, neem dan contact met ons op.