HZD presenteert: scholingskalender 2016

Geplaatst op: 15 december 2015

HZD geeft een voorproefje van het scholingsaanbod van 2016. Uitgangspunt is een gevarieerd aanbod met basiscursussen per zorgprogramma, gecombineerd met een aantal verdiepende scholingen. Dit scholingsaanbod wordt aangevuld met de algemene ondersteunende scholingen waaronder Calculus- en Medicomtrainingen. En ook de jaarlijkse spiegelavonden ontbreken niet.

Diabetes

Basiscursus instellen op insuline
De meeste huisartsen en praktijkondersteuners/-verpleegkundigen zijn inmiddels geschoold in het instellen op insuline. Daarom organiseert HZD deze basiscursus in 2016 niet opnieuw. Het verwachte aantal aanmeldingen is namelijk te laag, waardoor de kosten te hoog zijn om de scholing naar Drenthe te halen. Wil je de Basiscursus 'Instellen op Insuline' graag volgen in 2016? Dat kan via Langerhans. Op 7 april en 16 juni 2016 organiseert Langerhans een tweedaagse Basiscursus "Instellen op insuline" in Zwolle en er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

De Oudere Mensch met diabetes
Op 11 april 2016 geven docenten van Langerhans een verdiepingsmiddag diabetes bij de ‘Oudere Mensch’. De inhoud van deze cursus heeft raakvlakken met zowel het zorgprogramma Kwetsbare Ouderen als het zorgprogramma Diabetes. Diabetesbehandeling is bij kwetsbare ouderen namelijk vaak lastig. Terughoudend zijn, zonder de kwaliteit van het leven nadelig te beïnvloeden, is bij deze groep patiënten van belang. Dit geldt zowel voor de palliatieve als de terminale situatie. Wil je je alvast opgeven voor deze verdieping? Klik hier om je per mail in te schrijven. 

Diabetesscholing voor doktersassistenten
Vorig jaar heeft HZD een diabetesscholing voor doktersassistenten georganiseerd. De opkomst was erg groot en de cursus werd goed beoordeeld: voldoende reden om deze scholing het komend jaar opnieuw aan te bieden. Geïnteresseerd? De scholing vindt plaats op 29 september 2016.

COPD

CASPIR
In deze cursus staat afnemen en beoordelen van een spirometrie centraal. Net als voorgaande jaren wordt deze basiscursus (module 1-5) in het najaar, op 23 november 2016, gegeven. De verdiepende module (6) wordt gedurende het jaar zowel in Assen, Hoogeveen, Emmen als Meppel gegeven.  

Exacerbatiemanagement bij COPD
Deze scholing staat in het teken van het voorkomen en behandelen van een exacerbatie of longaanval bij COPD. Kaderartsen Huub van Gijsel en Bert van Bremen (in opleiding) geven deze scholing op 12 en 25 januari 2016. Exacerbatiemanagement is onderdeel van het Project Patient Empowerment waar 20 praktijken in Drenthe aan meedoen. Ook als je niet meedoet aan het Project Patient Empowerment kun je je gewoon inschrijven voor de scholingen Exacerbatiemanagement! Deelname aan deze scholing is gratis.

‘Terug naar het gesprek’ in het kader van een longaanval
Gesprekstrainer Melanie van Hoeve gaat op 3 en 16 maart 2016 dieper in op het bespreekbaar maken van het longaanval-actieplan: hoe kun je effectief reageren op mogelijke weerstand en een hernieuwde opening in het gesprek creëren? Hoe kun je de verantwoordelijkheid bij de patiënt laten, zonder weerstand op te roepen? Deze cursus is bedoeld voor de deelnemers aan het Project Patient Empowerment, maar is ook beschikbaar voor andere belangstellenden. Wil je je alvast opgeven? Dat kan door hier te klikken. 

IMIS
Voorheen organiseerde HZD in samenwerking met Stichting IMIS cursussen 'Inhalatietechniek' in elke Drentse regio. Dit jaar kiest HZD voor een andere aanpak: het heeft meerwaarde om de IMIS-cursus in je eigen praktijk te organiseren samen met de apothekersassistenten waar je mee samenwerkt. 'Samen scholen' bevordert namelijk het uniform werken en het maken van goede werkafspraken tussen de huisartspraktijk en apotheek. Daarom vragen we de praktijkondersteuner/-verpleegkundige om de IMIS-cursus voor de eigen praktijk en apotheek te organiseren. Ben je geïnteresseerd? Neem contact op met Siska van der Vlugt, manager Kwaliteit HZD (telefoon 06 30 23 71 63). Siska biedt ondersteuning bij de praktische invulling zoals locatie, catering, regelen van de trainer, etc. De kosten van de IMIS training zijn gelijk gebleven (€35,- p.p. inclusief catering). Dit tarief geldt ook voor de medewerkers van de apotheek. 

Ouderenzorg

Basiscursus Ouderenzorg
HZD organiseert al enkele jaren een basiscursus Kwetsbare Ouderen, die is ontwikkeld door Truus Luten, huisarts te Hoogeveen en kaderarts ouderenzorg. Op 28 januari 2016 starten we met een nieuwe cursus. De opzet van de cursus is iets gewijzigd. De cursus is al volgeboekt maar opgeven kan via Myriam Bijstra. Je komt dan op een wachtlijst. Bij voldoende belangstelling organiseert HZD de Basiscursus Ouderenzorg opnieuw in het najaar van 2016.

Verdieping Ouderenzorg
Veel huisartsen en praktijkondersteuners/-verpleegkundigen en assistenten zijn inmiddels geschoold in de zorg voor de kwetsbare oudere. Een aantal praktijken heeft al enige tijd ervaring met het zorgprogramma Ouderenzorg. Het lijkt erop dat de basis gelegd is en dat er behoefte is aan verdieping op bepaalde onderwerpen. HZD wil hier graag aan voldoen en organiseert daarom 2 verdiepingsavonden Ouderenzorg op 17 mei en 22 september. Hierin worden - naast casuïstiek - inhoudelijke onderwerpen zoals mondzorg, domotica en ouderenpsychiatrie behandeld. 

CVRM

Aan de slag met CVRM’
In 2016 gaan de eerste praktijken werken volgens het Zorgprogramma CVRM van de HZD. Daarom organiseert HZD op 26  januari een avond ‘Aan de slag met CVRM’. Tijdens deze avond krijgen praktijken informatie over de inhoud van het zorgprogramma, het includeren van patiënten en tips en trucs voor het opzetten van een gestructureerd CVRM-spreekuur. Klik hier om je per mail aan te melden. 

E-modules CVRM
Op de website http://www.cvrmnascholingen.nl staan inhoudelijke modules op het gebied van CVRM. Deze scholingen zijn gratis te volgen en bedoeld voor assistenten en praktijkondersteuners/-verpleegkundigen. 

Overkoepelende scholingen

Basiscursus Motiverende gespreksvoering
Motiverende gespreksvoering kun je toepassen voor alle patiënten in een huisartspraktijk, maar vooral voor de chronische patiënt waarbij een leefstijl verandering gewenst is. Begeleid je patiënten met diabetes, COPD, CVRM of kwetsbare ouderen dan is dit de basis voor je gespreksvoering. HZD organiseert het komend jaar een basiscursus Motiverende gespreksvoering samen met zorggroepen in Noord-Nederland, onder leiding van gesprekstrainer Melanie van Hoeve. Wanneer deze training plaatsvindt is nog niet bekend maar heb je belangstelling voor deze cursus dan kun je dit alvast aangeven door te mailen naar Myriam Bijstra.

Basiscursus Stoppen met Roken
Kennis over de effecten van roken, een effectief stopadvies geven en het begeleiden van patiënten bij het stoppen met roken is zowel voor Diabetes en COPD als CVRM essentieel. Op 19 mei 2016 organiseert HZD, samen met Ketenzorg Friesland, de basiscursus Stoppen met Roken. De scholing wordt binnenkort toegevoegd aan de scholingskalender. Wil je je alvast opgeven? Dat kan. Mail naar Myriam Bijstra

Medicom trainingen 
Optimaal HIS-gebruik draagt bij aan effectieve en efficiënte praktijkvoering en kwalitatief hoogstaande patiëntenzorg. Marja Roege geeft Medicom-trainingen over het optimaal gebruik van dit HIS. Onderwerpen als de Q-module, HIS-gebruik en ketenzorg, ADEPD-registreren en praktijkbeheer passeren de revue. Let op: de trainingen over de Q-module en HIS-gebruik en ketenzorg vinden ook plaats op 22 maart en 24 mei 2016

Calculustraining
Tijdens de scholing op 9 juni wordt dieper ingegaan op alle mogelijkheden en nieuwe ontwikkelingen in VIPLive. Ook worden de nieuwe functionaliteiten in het Ketenzorg Dashboard uitgelegd. De komende tijd worden bijvoorbeeld uitkomstindicatoren aan het dashboard toegevoegd. Naast VIPLive zijn ook de rapportages constant in ontwikkeling. Daarom worden ook handige en nieuwe rapportages inhoudelijk besproken, voor meer grip op de praktijkpopulatie.

Spiegelavonden
Het lokale kwaliteitsteam van HZD organiseert in elke regio de jaarlijkse spiegelavond. Tijdens deze avond worden de opmerkelijke zaken in de benchmarkcijfers gepresenteerd. Graag gaan we in gesprek over het gebruik van benchmarkcijfers als hulpmiddel om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Naast het bespreken van de benchmarkcijfers gaan we tijdens een aantal workshops dieper in op de zorg voor de chronische patiënt. De spiegelavonden zijn inmiddels gepland: Meppel: 21 maart 2016, Emmen: 5 april 2016, Hoogeveen:12 april 2016 en Assen: 13 april 2016.

Tot slot

Verschillende praktijkondersteuners/-verpleegkundigen hebben gevraagd of HZD de scholingen kan concentreren op bijvoorbeeld 2 dagen en minder vaak in de avond kan plannen. Het blijkt lastig om helemaal aan die vraag te voldoen: de meeste trainers (vooral huisartsen en specialisten) zijn alleen in de avond beschikbaar om een scholing te verzorgen. Daarnaast is het praktisch om in de avond te scholen zodat overdag de praktijk open blijft. Voor een aantal scholingen konden we echter wel een middag inrichten. Het idee van een 2-daagse scholing voor de chronische zorg is interessant. Dat gaan we in 2016 verder uitwerken.