HZD presenteert: scholingskalender 2017

Geplaatst op: 19 december 2016

Een voorproefje van het scholingsaanbod van 2017. Uitgangspunt is een gevarieerd aanbod met basiscursussen per zorgprogramma, gecombineerd met een aantal verdiepingscursussen en algemene ondersteunende scholingen, waaronder Calculus- en Medicomtrainingen. Nieuw dit jaar is onder meer de verdieping Stoppen met Roken en de scholing Diabetes en CVRM: "goede voeding in plaats van medicatie?"

Diabetes

1) Diabetes en CVRM: Goede voeding in plaats van medicatie?
Hippocrates zei het al:"'Laat voeding uw medicijn zijn, en uw medicijn uw voeding". Kun je met goede voeding diabetes omkeren en medicatie verminderen of zelfs stoppen? Prof. Dr. Hanno Pijl en Connie Hoek, diëtist, geven een lezing op donderdag 1 juni 2017 over de invloed van voeding op de behandeling van chronische ziekten, zoals diabetes, overgewicht en hypertensie.

Ze gaan in op het belang van voeding voor de evolutionaire ontwikkeling en leggen uit waarom ons huidige voedingspatroon niet aansluit bij onze fysiologie. Met deze kennis is ook duidelijk hoe je welvaartsziekten, zoals diabetes en hart- en vaatziekten, met behulp van goede voeding kunt behandelen. Door het bespreken van casuïstiek krijg je inzicht in de praktische aspecten van deze ‘leefstijl-omslag’.

2) Basiscursus instellen op insuline
HZD organiseert samen met de Doktersacademie Friesland een basiscursus 'Instellen op Insuline'.
Deze basiscursus bestaat uit 4 bijeenkomsten met de volgende onderwerpen:

  1. Zelfcontrole en praktijkorganisatie
  2. Farmacologie insuline, startschema en aanpassing dosering
  3. Bijzondere aspecten insulinetherapie (ontregelingen, reizen, sport, spuitinfiltraten enz.)
  4. Bespreken van praktijkopdrachten, casuïstiek van deelnemers.

Tussen de derde en vierde bijeenkomst zit ongeveer 3 maanden voor het zelf instellen op insuline en maken van de praktijkopdracht: delegatie protocol en uitwerking van het instellen van de eerste patiënt en/of een bijzondere casus. Binnenkort volgt de definitieve datum: houd onze nieuwsbrief en website in de gaten!

3) Verdiepingscursus Insulinetherapie
Deze verdieping wordt verzorgd door Simon Verhoeven van Langerhans en Marijke Ng-A-Tham, kaderarts diabetes en huisarts. Samen gaan zij in op lastige insuline-casuïstiek. Aan de orde komt onder meer een casus met een LADA, een casus met discrepantie in het HbA1c en de dagcurve, een corticosteroïd casus en een aantal doseringsadviezen voor in de praktijk en op de huisartsenpost. Ook de overschakeling van 1dd insuline naar 4 dd en omgekeerd komt samen met de nieuwere langwerkende analogen uitgebreid aan bod.

Vanzelfsprekend biedt deze cursus ruimte voor eigen casuïstiek. De verdiepingscursus vindt plaats op woensdag 12 april 2017

COPD

1) CASPIR
In deze cursus staat het afnemen en beoordelen van een spirometrie centraal. Zowel de basiscursus, module 1 t/m 5, als de verdieping, module 6, zijn in de scholingskalender van 2017 opgenomen. Nieuw dit jaar is dat de basiscursus in het voorjaar wordt gegeven. De exacte datum wordt later deze week bekendgemaakt. Module 6 wordt in 2017 twee keer in alle Drentse regio's aangeboden.

2) IMIS
In 2016 hebben meerdere huisartsenpraktijken de IMIS-training in de eigen praktijk georganiseerd. Dit aanbod is ook in 2017 geldig. Ben je hierin geïnteresseerd, neem dan contact op met Myriam Bijstra; zij helpt je met de praktische organisatie. Ook bieden we in 2017 twee klassikale IMIS-trainingen aan, namelijk op donderdag 16 februari en donderdag  5 oktober. De kosten voor de IMIS bedragen € 35,- per persoon, ongeacht voor welke variant je kiest. Dit bedrag is inclusief de catering.

Ouderenzorg

1) Basiscursus Ouderenzorg
Op donderdag 14 september 2017 start de scholing Ouderenzorg. De basiscursus wordt al enkele jaren door HZD georganiseerd en is ontwikkeld door Truus Luten, huisarts en kaderarts Ouderenzorg. Deze cursus wordt jaarlijks geëvalueerd en doorontwikkeld. De zorg voor kwetsbare ouderen vraagt om maatwerk en omvat componenten van cure, care en welzijn. De scholing stelt je in staat proactieve en samenhangende zorg aan te bieden, aan (kwetsbare) ouderen in de thuissituatie. Centraal staat: het opsporen, in kaart brengen en het in goede banen leiden van de zorg aan ouderen. Met oog voor de wensen en belangen van de oudere. Met het doel de zelfredzaamheid zo lang mogelijk te behouden.

2) Verdiepingsavond Ouderenzorg
Veel huisartsen en praktijkondersteuners/-verpleegkundigen en assistenten zijn inmiddels geschoold in de zorg voor de kwetsbare oudere. Meerdere Drentse huisartsenpraktijken hebben enige tijd ervaring met ons zorgprogramma Kwetsbare Ouderen. De basis lijkt dan ook bekend.

Omdat er behoefte is aan verdieping van bepaalde onderwerpen, organiseert HZD twee verdiepingsavonden voor Ouderenzorg. Aan bod komen casuïstiek en inhoudelijke onderwerpen, zoals mondzorg, domotica en ouderenpsychiatrie. De verdiepingsavonden vinden plaats op maandag 3 april en dinsdag 19 september 2017. Aanmelden kan eenvoudig per mail

CVRM

1) ‘Aan de slag met CVRM, scholing voor doktersassistenten’
Nieuw in 2016 was de scholing ‘Aan de slag met CVRM’ voor doktersassistenten. De doktersassistent(e) heeft een belangrijke taak in het zorgprogramma CVRM. Daarom biedt HZD deze scholing ook dit jaar aan op woensdag 14 juni 2017

2) Motiverende Gespreksvoering voor doktersassistenten - Gedragsverandering in 10 minuten
Ook de motiverende gespreksvoering voor doktersassistenten in het kader van CVRM is nieuw aan de scholingskalender toegevoegd. Je leert hoe je een patiënt in korte tijd in beweging krijgt en hoe de patiënt zich medeverantwoordelijk voelt voor het voorkomen van hart- en vaatziekten.

Uitgangspunt is Motivational Interviewing: met deze techniek kun je in 10 minuten motivatie voor verandering opwekken. De cursus bestaat uit 2 dagdelen en wordt 2 keer in 2017 aangeboden. De eerste cursus is op 14 februari en 7 maart 2017. De tweede cursus vindt plaats op 16 februari en 9 maart 2017. 

Algemeen

1) Calculustraining
In 2016 is de Calculustraining voor het eerst in een interactieve workshop gegeven. HZD geeft deze training opnieuw op 22 juni 2017. We gaan dieper in op de nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden in VIPLive. Ook worden de nieuwe functionaliteiten in het Ketenzorg Dashboard uitgelegd en leer je daar direct mee werken. 

2) Motiverende Gespreksvoering 
Op de scholingskalender van 2017 staat zowel de basiscursus als de verdieping, beide gegeven door Melanie van Hoeve. HZD biedt deze cursus aan in samenwerking met Doktersacademie Friesland. Wanneer de basiscursus en verdieping plaatsvinden, is nog niet bekend. Weet je al dat je hieraan wilt deelnemen?
Stuur gerust een mail naar Myriam Bijstra. Je ontvangt dan bericht zodra de data bekend zijn. 

3) Medicomtraining
Beter leren werken met je HIS draagt bij aan tijdswinst, zorgt voor beter lopende werkprocessen en - ook niet onbelangrijk - meer werkplezier. Heb je behoefte aan een verdieping voor je dagelijkse Medicom-gebruik? Neem dan deel aan de Medicom-training. De training voor:

Stoppen met roken

1) De basiscursus
Helpt je om patiënten met diabetes, COPD of CVRM intensief te begeleiden bij het stoppen met roken.
HZD organiseert deze cursus samen met de Doktersacademie Friesland. De datum wordt binnenkort bekendgemaakt. Weet je al dat je wilt deelnemen, meld je dan aan bij Myriam Bijstra.

2) Verdiepingscursus 
Vindt plaats op dinsdag 18 april en dinsdag 23 mei 2017, waarbij je kunt kiezen tussen een hele dag (6 accreditatiepunten) of een dagdeel (3 punten). De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Nieuwe landelijke richtlijn Stop met Roken
  • Gebruik van de E-sigaret
  • Tips en trucs en ervaringen met het gebruik van diverse hulpmiddelen
  • Casuïstiek en intervisie

Kwaliteitsavonden

1) Meppel
Deze kwaliteitsavond wordt georganiseerd door het kwaliteitsteam Meppel, op dinsdag 4 april 2017. We starten deze avond met lezingen van onder meer Arnold Huisman, longarts, over ACOS en exacerbatiemanagement, en Jan Jager, internist, over hevige en onverklaarbare hypo’s. Daarna volgen workshops waarin aandacht is voor chronische zorg. Meer informatie over de onderwerpen van de workshops volgt binnenkort.

2) Emmen
Op dinsdag 11 april 2017 wordt de kwaliteitsavond door het kwaliteitsteam Emmen georganiseerd. Centraal staat de rol van voeding en beweging bij de behandeling van de chronische patiënt. Jacqui van Kemenade, huisarts en bestuurslid van de Vereniging voor Arts en Voeding, geeft een lezing over voeding en leefstijladvies in de spreekkamer. Daarna volgt een workshop waarin je op een interactieve manier aan de slag gaat met het inzetten van voeding en beweging bij verschillende chronische ziekten. 

 

Bekijk de scholingskalender!