HZD samenwerkingsafspraken: voetzorg bij Diabetes

Geplaatst op: 30 september 2015

Vanaf dit jaar dient een diabetespatiënt, die een indicatie voor voetzorg heeft gekregen, eerst door een podotherapeut te worden gezien. Pas daarna wordt de pedicure ingeschakeld. Om deze werkwijze makkelijker te maken heeft de HZD samenwerkingsafspraken gemaakt.

Basisafspraken

Deze afspraken zijn gemaakt met een vertegenwoordiging van de podotherapeuten in Drenthe en beoordeeld en aangevuld door praktijkondersteuners en -verpleegkundigen uit alle regio’s en alle podotherapeuten in Drenthe. Voor alle praktijken en podotherapeuten zijn dit de basisafspraken voor 2015 en 2016. In goed onderling overleg kan hier op kleine punten van worden afgeweken. 

Contact opnemen?

Behoefte aan overleg tussen praktijken en de podotherapeuten in een bepaalde regio? Neem contact op met ons op; 
wij zullen dit overleg vervolgens initiëren.

Andere vragen en eventuele onduidelijkheden over de samenwerkingsafspraken? Mail naar Siska van der Vlugt 
of bel naar 088 – 0504000.