HZD van start met zorgprogramma voor kwetsbare ouderen

Geplaatst op: 7 maart 2014

De vergrijzing is in een aantal plaatsen in Drenthe al duidelijk merkbaar. De HZD wil ondersteuning bieden om de zorg voor ouderen vanuit de huisartsenpraktijken goed te regelen.

 

Er is een expertteam gevormd van kaderhuisartsen ouderenzorg en een specialist ouderengeneeskunde. Op termijn kunnen daarbij ook andere disciplines aanhaken en kan de link naar wonen en welzijn worden gemaakt. Wij verwachten de komende maanden met een uitgewerkt voorstel te komen, waarbij de huisartspraktijken zich willen aansluiten en afstemming met de zorgverzekeraar mogelijk is.

Ken je best practices voor multidisciplinaire zorgprogramma’s? Wil je ervaringen delen of heb je suggesties?

Reacties graag naar Liliane Sloot, coördinator Innovatie & Ontwikkeling, e-mail: l.sloot@hzd.nu of telefoon 06 – 11870799.