In de pers: Drentse huisartsen op de bres voor blijvende zorg regionale ziekenhuizen

Geplaatst op: 31 augustus 2018

Vorige week zijn honderdduizenden Drenten en Groningers opgeschrikt door het eenzijdige besluit van Treant Zorggroep om de afdelingen klinische kindergeneeskunde en klinische verloskunde in de ziekenhuizen in Hoogeveen en Stadskanaal definitief te sluiten. Volgens HZD (huisartsenzorg Drenthe), de organisatie van de Drentse huisartsen, kan een definitief besluit als deze pas worden genomen wanneer er een breed gedragen visie is van álle betrokkenen, over de toekomst van de zorg in onze regio.

Toekomstbestendige oplossing

Onlangs is een ‘kerngroep’ van start gegaan waar alle Drentse regionale ziekenhuizen –waaronder Treant-, huisartsen en zorgverzekeraars aan deelnemen. Ron Wissink, medisch directeur HZD: “Samen werken wij de komende maanden aan een toekomstbestendige oplossing. We gaan voor een duurzaam ziekenhuislandschap en maken beleid voor een herstructurering van de zorg in Drenthe en zuidoost Groningen.”

De Drentse huisartsen roepen Treant dan ook op éérst de uitkomsten van de kerngroep af te wachten en het definitieve karakter van het besluit te herroepen.

Met elkaar verbonden

Zorgverleners in onze regio hebben veel uitdagingen; of het nu gaat om het aantal huisartsenpraktijken op het platteland, bedden in verpleeghuizen of thuiszorg. In de zorg is iedereen met iedereen verbonden. “Daarom is het van belang dat ingrijpende beslissingen over de toegankelijkheid van de zorg niet in bestuurskamers worden genomen, maar op basis van gedegen onderzoek en een breed gedeelde toekomstvisie”, aldus Wissink. 

Waarom wachten?

Met een definitief besluit tot sluiting worden vele duizenden inwoners voorgoed uitgesloten van de nabijheid van zorg die we in Nederland zouden moeten willen handhaven. Dat is onacceptabel. Het gaat om wezenlijke onderdelen van de basiszorg van een ziekenhuis. Gevreesd wordt dat met de sluiting van deze afdelingen een onomkeerbaar pad wordt ingeslagen, waarbij de basiszorg in de regionale ziekenhuizen wordt aangetast. Of zelfs uitgehold. Het is in ieders belang dát te voorkomen.

Basiszorg

Hoewel wij begrip hebben voor het wervingsprobleem van medische professionals, zijn de huisartsen ook van mening dat deze actuele uitdaging niet mag leiden tot het voorgoed afscheid nemen van onderdelen van de basiszorg. De bereikbaarheid van de tweedelijnszorg is een van de belangrijkste pluspunten van de zorg in Nederland. Ook in onze regio. Wissink: “Dat moeten we koesteren.”