Innovatieve projecten: waar dien je ze in?

Geplaatst op: 24 mei 2018

Voorheen dienden huisartsen projectvoorstellen voor S3-gelden in bij de regiotafel. De regiotafel beoordeelde de voorstellen op volledigheid, waarna Zilveren Kruis op inhoud oordeelde. Met weinig gehonoreerde voorstellen als resultaat. Daarom gaan we het dit jaar anders doen: je kunt een innovatief projectvoorstel rechtstreeks bij ons indienen.

Hoe werkt het?

Projectvoorstellen die in aanmerking komen voor S3-gelden vallen onder wijkgerichte zorg, zorgvernieuwing of substitutie. Zo’n voorstel kan bij ons worden ingediend. Wij kijken vervolgens of het voorstel aan bovenstaande criteria voldoet én waar de financiering de grootste kans van slagen heeft. Is dat via de S3-gelden? Dan beoordeelt Zilveren Kruis het voorstel.

Maar het kan ook zijn dat het voorstel aansluit op een al bestaand project of dat we een betere route zien qua financiering. Dit alles doen we in overleg met de indienende huisartsenpraktijk.

Neem contact op

Heb je vragen over dit bericht of wil je een projectvoorstel indienen? Neem gerust contact met ons op via mail of bel naar 088 050 4000.