Voorspellers van zorgzwaarte

Geplaatst op: 14 juni 2018

Twee jaar geleden zijn we gestart met het onderzoek naar één integraal zorgprogramma chronische zorg. Hierin onderzoeken we, samen met de universiteit van Maastricht, welke aanpassingen nodig zijn in de Drentse huisartsenpraktijken om de zorgvraag aan te kunnen. Zowel nu áls in de toekomst. 

Terugblik

De eerste resultaten laten zien dat chronisch zieke patiënten op basis van zorgzwaarte (= aantal contactmomenten) in groepen kunnen worden ingedeeld, bijvoorbeeld laag, midden en hoog.
Voordeel van deze indeling is dat je onderscheid maakt tussen patiënten die meer òf minder zorg nodig hebben.

Zorgzwaarte

De hoge zorgzwaartegroep bevat ruim 10% van de patiënten, die samen goed zijn voor 1/3 van de zorgzwaarte. Dit zijn bijna 30 consulten per persoon per jaar. Op dit moment zien we in deze groep vooral ouderen, vrouwen en mensen met een combinatie van fysieke en mentale aandoeningen. De lage zorgzwaartegroep beslaat ruim 60% van de patiënten, die óók goed zijn voor 1/3 van de zorgzwaarte. Dit zijn nog geen 6 consulten per persoon per jaar. 

 

Vervolgonderzoek

Om deze richting te verifiëren doet de universiteit van Maastricht opnieuw onderzoek naar zorgzwaarte. Hiervoor hebben 66 Drentse huisartsenpraktijken gepseudonimiseerde data aangeleverd van zo’n 200.000 patiënten. Deze dataset hebben de onderzoekers aangevuld met sociale gegevens van het CBS, zoals persoonlijk inkomen en gezinssamenstelling. Ook is gekeken naar zorgkosten die buiten het HIS vallen, zoals paramedische zorg en medisch specialistische zorg.

Uitkomsten

Komend najaar (2018) verwachten we de resultaten van dit vervolgonderzoek. Hierdoor krijgen we inzicht in patiëntenkenmerken die voorspellend zijn voor de zorgzwaarte in de praktijk. Daarna kunnen we concreter richting geven aan de aanpassingen die in de Drentse huisartsenpraktijken nodig zijn om patiënten met chronische multimorbiditeit integraal te behandelen. 

Vragen?

Neem gerust contact met ons op via mail of bel naar 088 050 4000.