Intentieovereenkomst integratie HZD-CHD getekend

Geplaatst op: 11 juli 2019

Het is zover. Op de ALV van woensdag 26 juni 2019 is de intentieovereenkomst tussen HZD en de CHD getekend. De daar aanwezige Drentse huisartsen zien de integratie tussen beide organisaties positief tegemoet: één sterke huisartsenorganisatie voor heel Drenthe en meer betrokkenheid en zeggenschap van huisartsen bij de CHD.

Wat houdt de integratie in?

Vanaf 1 januari 2020 komt de CHD onder de holding HZD BV te vallen. Deze holding wordt bestuurd door een Raad van Bestuur bestaande uit een huisarts als voorzitter Raad van Bestuur (Ron Wissink), en twee leden Raad van Bestuur. Eén vanuit HZD (Stefan Meinema) en één vanuit de CHD (Jan Schaart). Deze Raad van Bestuur is integraal verantwoordelijk voor alle onderliggende BV’s van HZD en de CHD. De aandachtsgebieden worden onderling verdeeld.

van links naar rechts:  Stefan Meinema (directeur bedrijfsvoering HZD), Marcel de Vijlder (bestuurslid Drentse Huisartsen), Jan Schaart (directeur/bestuurder CHD), Margreet de Graaf (RvC HZD),Peter Hoekstra (RvT CHD).
van links naar rechts: Stefan Meinema (directeur bedrijfsvoering HZD), Marcel de Vijlder (bestuurslid Drentse Huisartsen), Jan Schaart (directeur/bestuurder CHD), Margreet de Graaf (RvC HZD),Peter Hoekstra (RvT CHD).

Hoe zijn we hier gekomen?

Goede overleggen tussen de beide directies, maar ook tussen de Raad van Toezicht van de CHD, het bestuur van de Drentse Huisartsen en de Raad van Commissarissen van HZD waren essentieel in de aanloop naar deze ondertekening. Ook de OR en MBR van de CHD staan achter deze ontwikkeling.

Wat ga je hiervan merken?

In eerste instantie weinig. Het gaat om een integratie op bestuurlijk niveau. Doel is om door deze integratie de aansluiting tussen dag- en ANW-zorg te optimaliseren. Uiteindelijk werken we toe naar één huisartsenorganisatie van, voor en door huisartsen die een herkenbaar aanspreekpunt vormt, het belang van de huisartsgeneeskunde in Drenthe onderstreept en de positie van de Drentse huisartsen versterkt.

Vragen?

Meer weten over deze ontwikkeling? Neem gerust contact op per mail of bel naar 088 050 4000.