Update CVRM: de inclusielijst

Geplaatst op: 21 september 2016

Vanaf januari 2016 was er in de Drentse huisartsenpraktijken veel aandacht voor de implementatie van het zorgprogramma CVRM. Het inkaarten van de patiëntenlijsten bleek een intensief traject waar jullie slagvaardig mee zijn omgegaan. Inmiddels wijzen de eerste rapporten in VIPLive uit dat òòk VVR-patiënten zonder verhoogd vaatrisico in het zorgprogramma zijn geïncludeerd.

Inclusielijst

Dit kan betekenen dat sommige huisartsenpraktijken mogelijk patiënten hebben geïncludeerd die niet in aanmerking komen voor het zorgprogramma CVRM. Als CVRM ketenzorg wel gedeclareerd is, maar patiënten hiervoor niet in de huisartsenpraktijk zijn geweest, kun je vragen van patiënten verwachten. Patiënten kunnen namelijk de inhouding voor het zorgprogramma CVRM op het overzicht van de zorgverzekering inzien.

Om het terughalen van onterechte declaraties te voorkomen, is het handig de inclusielijst nog eens kritisch te doorlopen. Heidi Strijker en Jeanet Scheper, onze praktijkconsulenten, ondersteunen je graag.
Klik hier om een afspraak te maken of bel naar 088 050 4000.