Kom naar de ALV op 14 oktober 2015: voorstel NIEUWE huisartsenorganisatie

Geplaatst op: 8 oktober 2015

De algemene ledenvergadering van de DHC en de Huisartsenkring Drenthe vindt plaats op woensdag 14 oktober 2015, om 19.00 uur in Van der Valk Hotel Spier. In navolging van de notitie ‘voortgang samenwerkingsinitiatief in Drenthe’ wordt tijdens de ALV het voorstel voor de nieuwe Drentse huisartsenorganisatie gepresenteerd. We nodigen alle huisartsen die zijn aangesloten bij de DHC en/of de Kring uit om feedback te geven op het voorstel.

Nieuwe huisartsenorganisatie

De bestuurlijke vertegenwoordigers van de Centrale Huisartsendienst Drenthe (CHD), de Drentse Huisartsencoöperatie (DHC), de Huisartsenkring Drenthe en de directie van Huisartsenzorg Drenthe (HZD) zijn gezamenlijk tot een voorstel gekomen van de nieuw te vormen organisatie. 

In dit traject zijn de bestuurlijke vertegenwoordigers begeleid door de heer Rienk Goodijk. Prof.dr.ir. Goodijk houdt zich, als senior consultant binnen GITP Bestuur en Toezicht, bezig met onderzoek en advieswerk op het gebied van (inter)nationale corporate governance, stakeholdermanagement en medezeggen­schap. 

Presentatie voorstel

Tijdens de ledenvergadering van 14 oktober aanstaande zal de heer Goodijk het voorstel presenteren, namens de bestuurlijke vertegenwoordigers. Op de ledenvergadering wordt de daarbij behorende notitie uitgedeeld. De notitie wordt later ook via de LHV, CHD en HZD beschikbaar gesteld.