Kwaliteitsregister en module SMR

Geplaatst op: 7 maart 2014

Als je als deelnemer een scholing SMR hebt gevolgd, moet je je zelf registreren in het kwaliteitsregister van SMR. Het blijkt dat dit niet altijd wordt gedaan.

Kwaliteitsregister SMR
Het is mogelijk om je te registreren als supervisor. Je kunt dan maximaal 10 supervisanten (zorgverleners) aan jouw registratie koppelen als je bekwaam bent om de aan deze registratie gekoppelde medewerkers te superviseren. De criteria waaraan de supervisor moet voldoen vind je hier: http://kwaliteitsregisterstopmetroken.nl/userfiles/Criteria_supervisor_Kwaliteitsregister_Stoppen_met_Roken.pdf

Het kwaliteitsregister zal de supervisor in zijn activiteiten steekproefsgewijs controleren. Hieruit volgt ook dat de supervisor verantwoordelijk is voor de scholing van de supervisanten. De HZD organiseert de benodigde verplichte scholingen.

Module SMR
De module SMR moet iedere praktijkhouder zelf aanvragen bij zijn dominante zorgverzekeraar. In ieder geval is een inschrijving in het kwaliteitsregister nodig. Heb je nog geen SMR-module aangevraagd? De benodigde stukken vind je op: www.achmeazorg/huisartsen

Voor patiënten in de keten DM en COPD klopt het dat ze niet separaat bij de zorgverzekeraar gedeclareerd kunnen worden. SMR zit dan in de DBC-vergoeding.