Maak kennis met de kaderartsen COPD

Geplaatst op: 7 juni 2016

Drenthe kent twee kaderhuisartsen COPD: Huub van Gijsel en Bert van Bremen. In dit nieuwsbericht stellen we de kaderhuisartsen aan je voor en vertellen we hoe je ze voor overleg kunt bereiken. 

Wie is Huub van Gijsel?

Ik wil een luisterend oor zijn voor de grote en de kleine vragen en opmerkingen over astma en COPD. Ook zie ik mezelf als een richtingwijzer op dit gebied: waar gaat het heen met de behandeling en begeleiding van astma- en COPD-patiënten en hoe verbetert de kwaliteit van zorg? 

Waarom ben je kaderarts COPD geworden?

Binnen de grote omvang van het huisartsenvak vormt astma/COPD weliswaar een klein onderdeel, maar in omvang en belang neemt dit toe. Ik heb ervaren dat ondersteuning daarbij, zowel in organisatie als inhoudelijk, geen overbodige luxe is. 

Wat is jouw visie op de behandeling van astma/COPD?

Ik heb me vooral op het onderwijskundige deel toegelegd, terwijl HZD het organisatorisch in goede banen leidt. Uit de positie die Drenthe landelijk inneemt blijkt dat het resultaat oplevert. Desondanks is er nog heel wat winst te behalen, waar de patiënt van kan profiteren. Wat mij betreft zouden er veel meer vragen ter ondersteuning gesteld mogen worden: 

Hoe pak ik dit aan? hoe moet ik dat interpreteren? Wil je eens meekijken? 

Huub van Gijsel

Wie is Bert van Bremen?

Ik ben apotheekhoudend huisarts in De Wijk. Sinds februari 2015 volg  ik de 2-jarige opleiding tot kaderhuisarts astma/COPD. Tijdens die opleiding is er naast verdieping in de medisch-inhoudelijke stof ook aandacht voor het leren van onderwijs geven. Ik werk daarnaast een dag per week voor HZD.

Waar streef je naar?

Mijn streven is de structuur rondom de astma- en COPD-zorg binnen Drenthe op te bouwen en te versterken zodat alle praktijken hier voordeel van kunnen hebben. Ik zie het als mijn en onze (HZD) taak om de huisartsenpraktijken op maat te ondersteunen. Denk aan naar behoefte in het werkveld onderwijs geven en praktijken bezoeken. Op verzoek of naar aanleiding van de spiegelcijfers, om ook op dat niveau gewenste ondersteuning te bieden.

Ik beleef er veel lol aan en wil dat gevoel graag overbrengen aan iedereen die de zorg in Drenthe een warm hart toedraagt.

Bert van Bremen
Bert van Bremen

Dezelfde taal

Ook wil ik actief de al bestaande contacten tussen de 1e en 2e lijn  handhaven en borgen. Uiteindelijk spreken we dan meer dezelfde taal, waardoor we makkelijker gebruikmaken van elkaars sterke punten.

Contact opnemen?

Huub en Bert zijn voor huisartsen en praktijkondersteuners bereikbaar voor vragen en/of voor het geven van advies. Vragen stellen kan gemakkelijk per mail of bel naar 088 050 4000.